Dagbehandling, Frederiksberg

Information for borgere der ønsker at komme i behandling

Dagbehandlingen er hver dag fra kl. 8:30 – kl. 14 og varer typisk i 3 måneder. Du skal være afholdende fra alle rusmidler inklusiv alkohol.

Om formiddagen er der en terapeutisk gruppesession, hvor der er fremlæggelse af dagens opgave. På Plan A arbejder vi med individuelle opgaver, der er individuelt tilpasset. Når du skal præsentere opgaver i gruppen vil du blive guidet af en behandler, og få konstruktiv feedback fra de andre gruppemedlemmer.
Der er endvidere dagligt undervisning om misbrugsrelaterede emner, og om eftermiddagen er der refleksionsgruppe. Hver uge har du desuden enesamtale med din behandler, hvor I kan drøfte dine personlige udfordringer og du kan få skabt klarhed over, hvordan du kan skabe forandring.

Én gang om ugen bruges eftermiddagen på aktiviteter – det kan være sport, gåture, yoga eller noget helt andet. Inspiration til planlægningen kommer blandt andet fra fredagsmøderne, hvor der samles op på ugen.

Under dit behandlingsforløb har du den samme behandler tilknyttet. Vi mener det er vigtigt, at der skabes tillid så det er trygt at tale om personlige emner.

Kastaniegården

Psykiater

Mens du er i dagbehandling har du mulighed for at få en aftale med vores psykiater. Her får du mulighed for at drøfte hvis du mistrives, eller oplever ubehagelige eftervirkninger af dit misbrug.
Du kan få gode informationer, der letter din vej mod afholdenhed. Du har mulighed for at blive tilbudt medicin, men det er op til dig om du ønsker medicinering.

Socialfaglig bistand

Når du begynder i dagbehandlingen vil du få tilbudt en samtale med vores socialrådgiver. Her kan du stille spørgsmål og få vejledning. Vores socialrådgiver har også mulighed for at ledsage dig til vigtige møder.
Socialrådgiveren kan eksempelvis guide dig i forhold til jobcenter, beskæftigelse, økonomi, børn og bolig.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her