Ambulant behandling

Information for samarbejdspartner om efterbehandling

Efterbehandlingen har til formål at integrere de færdigheder der er tilegnet sig i dagbehandling eller Udgående Team i forhold til eksempelvis arbejdsliv, uddannelse, netværk og familierelationer.
Efterbehandlingen foregår i 2 timer – 2 gange om ugen og består af gruppeterapi og undervisning, hvor følgende emner bl.a. bearbejdes:

  • Tilbagefalds forebyggelse.
  • Sunde og styrkende relationer.
  • Mærke og vise egne grænser.
  • Brobygning til arbejde, uddannelse og andre samfundsmæssige fællesskaber.

Der er tale om et struktureret gruppebaseret forløb, der rettes sig mod personer, der har frembudt længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der anvendes en løsningsorienteret, og kognitiv tilgang, hvor forankring af afholdenhed er centralt Forløbet er typisk af 4 måneders varighed, og ses som en overbygning til en gennemført intensiv indsats.

Under efterbehandlingsforløbet er det fortsat muligt at benytte Plan As socialfaglige bistand og psykiatrisk vejledning.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her