Metoder 

Døgnbehandling

 

På døgnbehandlingstilbuddet Kastaniegården vægter vi højt, at vores behandlingsramme og metoder imødekommer den diversitet som målgruppen repræsenterer. Vi har etableret en behandlingsskabelon, hvor borgerne på daglig basis indgår i gruppesessioner.

Vi arbejder ud fra en overordnet kognitiv forståelsesramme, hvor kognitiv adfærdsterapi, samt dialektisk adfærdsterapi er integreret i behandlingsprogrammet.

Dagbehandlingen

Dagbehandlingstilbuddet på Plan A, tager udgangspunkt i gruppedynamikker. Disse dynamikker omhandler såvel den gruppebaserede terapeutiske indsats, som i det mere uformelle samspil borgerne imellem, i en forudsigelig hverdagsstruktur. Den anvendte tilgang tager udgangspunkt i psykodynamisk terapi og kognitive elementer, med henblik på at opnå indsigt og forståelse af både individuelle og generelle rusmiddelproblematikker.

Der tilbydes desuden ugentlige, individuelle jeg – støttende samtaler.

Ambulant efterbehandling

Det gruppebaserede efterbehandlingstilbud retter sig mod borgere som har præsenteret afholdenhed, og som er forankret i stabiliseret livssituation. Typisk vil borgerne have gennemført en forudgående behandlingsindsats af mere intensiv karakter. Den metodiske tilgang er funderet i en kognitiv forståelsesramme og vi anvender løsningsorienterede, terapeutiske teknikker.  

Individuel behandling (udgående team):

Udgående Team arbejder ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang med et udgangspunkt i at hvert enkelt menneske er forskelligt, med misbrug som fællesnævneren. Vi betragter misbrug som en uhensigtsmæssig strategi, for at opnå funktionalitet og trivsel. Vi er fokuseret på underliggende drivkræfter bag misbruget, og forankring af forandringer på handleniveauet. Vi arbejder relationsbåret, samt med fokus på metaliserings færdigheder – og en systematisk tilgang forankret i CBT og DAT.

 

facebook square iconFølg Plan A på Facebook

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her