Plan A terapi- og kursuscenter

Personale i Vordingborg, Kastaniegården

Michael Schou

Michael Schou

Leder af Kastaniegården

Læs mere

Email: ms@plan-a.nu

Michael har arbejdet med misbrugsbehandling på både dag- og døgninstitutioner, hvor han har fungeret som behandler, og efterfølgende haft ledende stillinger. I 2005 grundlagde han Plan A Kursus- og terapicenter i partnerskab med Michael Haugtved.
Uddannelse og kurser
DAC
ID – Life coach
Akademiuddannelse i Ledelse

Martin Ihmels

Martin Ihmels

Administrativ leder

Læs mere

Sikker mail: kg2@planamail.dk
Mobil: 22 16 50 72

Martin har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, samt på socialpsykiatriske botilbud. Han har desuden erfaring som mentor ved anden aktør, samt relations båret individuel misbrugsbehandling.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Grunduddannelse som kognitiv adfærdsterapeut
Dialektetisk adfærdsterapeut og gusmester

Maja Saxkjær

Maja Saxkjær

Teamleder

Læs mere

Mail:  kg7@planamail.dk
Mobil: 25155550

Maja har arbejdet med misbrugs behandling både i privat, og kommunalt regi samt været ansat ved Kriminalforsorgens fængsler. Maja har desuden egen praksis som psykoterapeutisk konsulent.
Uddannelse og kurser
DAC
ID – psykoterapeut
Behandling v/ familieopstilling
TRE-provider; behandling af stress, chok, traume

Frans Róin

Frans Róin

Psykiater

Læs mere

Email: frro@tjele.com
Telefon: 23 23 17 58

Frans er tilknyttet Plan A som ansvarlig læge, og psykiatriske konsulent. Han har arbejdet indenfor Regionerne som ansvarshavende psykiater igennem flere år.
Uddannelse og kurser 
Læge og psykiater
Efteruddannelse i Kognitiv adfærdsterapi
Psykodynamisk terapi
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

Maria Christoffersen

Maria Christoffersen

Læge

 

Læs mere

Mail: kg9@planamail.dk

Uddannet læge fra Københavns universitet i januar 2012
Tilknyttet Kastaniegården siden november 2019

Speciallæge i almen medicin siden november 2020 og til daglig praktiserende læge i lokalområdet.

 

Trine Jeppesen

Trine Jeppesen

Sygeplejerske

 

Læs mere

Mail: kg11@planamail.dk
Mobil: 20 80 78 90

Trine har mangeårig erfaring som sygeplejerske, koordinator og souschef, fra det medicinske og retspsykiatriske speciale, fra hospitaler i Region Sjælland, samt ældreområdet i kommunalt regi.

Trine har arbejdet som konsulent i privatregi, med udvikling af dansk rehabilitering og ældrepleje i Kina.

Uddannelse og kurser:
Sygeplejerske
Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk kvalitetsudvikling
DOL – Den offentlige Lederuddannelse – Offentlig ledelse
Sandberg – ledelse og udvikling – Trivsels agent

Martin Østermann Madsen

Martin Østermann Madsen

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

Mail: kg8@planamail.dk
Mobil: 20 80 78 91

Martin har gennem mange år, arbejdet på forskellige bo- og uddannelsestilbud, for børn og unge. Martin har varetaget både underviser og kontaktfunktioner, for de unge, med mangeartede psykosociale udfordringer.

Uddannelser og kurser:
Psykoterapeut
Certificeret i problemløsende gruppeterapi
Social pædagog

Christian Thomsen

Christian Thomsen

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

Mail: kg13@planamail.dk
Mobil: 20 80 78 94

Christian har mange års erfaring indenfor misbrugsområdet, hvor han har været behandler/rådgiver på en døgninstitution.

Uddannelse og kurser:
DAC
Certificeret i Problemløsende Gruppeterapi
Positiv psykologi vejleder
MI – motiverende samtale
Certificeret NADA akupunktur
De små skridts metode
Mindfulness instruktør

Heidie Weber

Heidie Weber

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

tekst følger snarest 

Allan Kolath-Møbjerg

Allan Kolath-Møbjerg

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

tekst følger snarest

 Anita Bredahl

Anita Bredahl

Socialrådgiver

 

Læs mere

Mail: kg15@planamail.dk
Telefon: 22 58 20 00

Anita har tidligere været beskæftiget med udsatte børn og familier samt psykisk sårbare unge. Anita har været myndighedssagsbehandler indenfor børn-og unge området, hvor hun blandt andet har siddet med i SSP og forebyggelsesgruppen ved Sydsjællands- og Lolland Falsters politi.

Uddannelse og kurser:
Socialrådgiver
Kontoruddannelsen
Psykoterapeut
Supervisor 
Coaching (med fokus på ungesamtaler)
Certificeret i problemløsende gruppeterapi
Kursus i dialektisk adfærdsterapi og grundkursus i kognitiv terapi

Maja Hoffgård

Maja Hoffgård

Koordinator

 

Læs mere

Mail: kg6@planamail.dk
Telefon. 22 22 47 12

Maja har tidligere arbejdet på et værested for borgere med alkoholmisbrug. De seneste år har hun arbejdet som underviser på en døgninstitution. Her underviste Maja STU elever på designværkstedet. Eleverne havde mentale udviklingsforstyrrelser, samt diagnoser indenfor autisme og ADHD-området. Maja er koordinator og blæksprutten på Kastaniegården

Uddannelse og kurser:
Beklædningshåndværker
Relations uddannelse indenfor udviklingsstøttende anerkendelse.

Peter Søbygge

Peter Søbygge

Miljøterapeut

 

Læs mere

Mail: peter20@planamail.dk

Peter har i 12 år arbejdet med misbrugsbehandling i Jyderup Fængsel, hvor han var konstitueret teamleder og coach.

Uddannelser og kurser
Danish Addiction Counselor (DAC)
Organization & Relationship systems coaching fundamentals (ORSC)
Problemløsende gruppe terapi (CENAPS)
Tværfaglige kursus om børn i familier med alkoholproblemer (Region H)
NADA Akupunktør

Mina Lundgren

Mina Lundgren

Miljøterapeut

 

Læs mere

Mail: ml20@planamail.dk

Mina har tidligere arbejdet som fitness instruktør og lægeeksamineret massør. Derudover har hun en lang karriere indenfor sundhedssektoren og døgninstitutioner bag sig.

Uddannelse og kurser:
Pædagog, indenfor specialpædagogik med fokus på mennesker i ubalance mentalt og fysisk.
Fitness instruktør
Lægeeksamineret massør

Torben Reiter

Torben Reiter

Miljøterapeut

 

Læs mere

Torben har arbejdet med misbrugere og psykisk sårbare, i rusmiddelbehandling regi og i socialpsykiatrien. Begge steder i udkørende funktion, til folk i eget hjem.

Uddannelse og kurser:
Socialpædagog
Mindfulness instruktør
Fitness instruktør
Løsningsorienteret samtaleteknik
Naturterapeut

Bettina Hansen

Bettina Hansen

Miljøterapeut

 

Læs mere

Bettina har tidligere arbejdet i dagtilbud, som pædagogisk assistent. Hun blev i 2019 uddannet socialpædagog og har herefter beskæftiget sig med socialpsykiatri, forsorgshjem og bosteder.

Uddannelse og kurser
Socialpædagog

Christian Hauerslev

Christian Hauerslev

Miljøassistent

 

Læs mere

Mail: chr19@planamail.dk

Christian har tidligere været faglig koordinator i sit erhverv som Falckredder. På Kastaniegården er Christian miljøassistent i aften- nattetimerne.

Uddannelse:
Falckredder

Jonas Lillundal

Jonas Lillundal

Miljøassistent

 

Læs mere

Jonas har de sidste mange år arbejdet indenfor det specialpædagogiske område, på skoler, efterskoler, som ledsager og på botilbud, for borgere med behov for massiv 1 til 1 støtte.

Jonas er i gang med, at uddanne sig til psykoterapeut.
Uddannet gusmester.

Kristian Simonsen

Kristian Simonsen

Miljøassistent

 

Læs mere

Mail: kristianbs@planamail.dk
Telefon: 35 55 20 29

Kristian har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, hvor han især har været optaget af krop, sundhed og bevægelse.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog

Ulrik Hansen

Ulrik Hansen

Kok

 

Læs mere

Mail: ulrik-kastaniegaarden@planamail.dk 
Telefon: 35 55 20 29

Ulrik er kokken på Kastaniegården. Han har arbejdet på flere internationale restauranter, samt været ansvarshavende som køkkenleder på en række specialskoler.
Uddannelse og kurser
Kok

Jimmy Luthmann

Jimmy Luthmann

Vicevært

 

Læs mere

Mail:  jl@planamail.dk
Telefon. 35 55 20 29

Uddannelse
Tømrer

Henning Stage

Henning Stage

Pedel

 

Læs mere

Henning har mange års erfaring med at varetage praktiske opgaver, med speciale i udeområderne, på Kastaniegården.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her