Plan A terapi- og kursuscenter

Personale i Vordingborg, Kastaniegården

Michael Schou

Michael Schou

Leder af Kastaniegården

Læs mere

Email: ms@plan-a.nu
Mobil +45 22553927

Michael har arbejdet med misbrugsbehandling på både dag- og døgninstitutioner, hvor han har fungeret som behandler, og efterfølgende haft ledende stillinger. I 2005 grundlagde han Plan A Kursus- og terapicenter i partnerskab med Michael Haugtved.
Uddannelse og kurser
DAC
ID – Life coach
Akademiuddannelse i Ledelse

Hanne Hastrup

Hanne Hastrup

Konsulent

Læs mere

Sikkermail: kastaniegaarden1@planamail.dk
Email: hh@plan-a.nu
Telefon: 20 80 78 94

Hanne har arbejdet indenfor misbrugsområdet i flere år både som behandler, og med ledelsesansvar. Hun har desuden været med til at grundlægge en døgnbehandlings institution.
Uddannelse og kurser
Coach
Gestaltterapeut
Coach i relations systemer

Bettina Buchwald

Bettina Buchwald

Socialrådgiver

 

Læs mere

Sikkermail: kastaniegaardensoc@planamail.dk
Mail: bettinab@plan-a.nu
Telefon: 22 58 20 00

Bettina har arbejdet som blandt andet VISO-konsulent ved misbrugscentre, samt haft eget konsulentfirma hvor hun udførte opgaver for misbrugscentre, anden aktør samt uddannelsesinstitutioner. Hun har desuden været engageret i NGO arbejde omkring overgrebsproblematikker.
Uddannelse og Kurser
Social- og Sundhedsassistent
Socialrådgiver
Løsningsfokuseret terapeut
Systemisk ledelse

Martin Ihmels

Martin Ihmels

Teamleder

Læs mere

Sikker mail: kastaniegaarden2@planamail.dk
Email: mi@plan-a.nu
Mobil 45 22165072

Martin har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, samt på socialpsykiatriske botilbud. Han har desuden erfaring som mentor ved anden aktør, samt relations båret individuel misbrugsbehandling.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Grunduddannelse som kognitiv adfærdsterapeut

Lene Riel Müller

Lene Riel Müller

Misbrugsbehandler

Læs mere

Mail: lenerm@plan-a.nu
Telefon: 35 55 20 29

Lene har arbejdet som misbrugsbehandler ved anden aktør, og har erfaringer fra socialpsykiatrien. Hun har arbejdet som kontaktperson, og familierådgiver.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog
I uddannelse som ID – psykoterapeut

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

Sikkermail: Kastaniegaarden5@planamail.dk.
Telefon. 20807890

Vibeke har arbejdet som misbrugsbehandler både i en stoffri dagbehandling og med substitutionsborgere.
Hun har desuden erfaring i arbejdet med sanktionsdømte unge, samt unge med udadreagerende adfærd og dobbeltdiagnosering fx autisme og Tourette.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Kognitiv psykoterapeut
Kognitiv ciach
Certificeret NADA akupunktør

Mads Forsberg

Mads Forsberg

Læge

Læs mere

Email: mfo@plan-a.nu
Telefon: 35 55 20 29

Mads er Kastaniegården læge, og ansvarlig for de første undersøgelser efter ankomsten til Kastaniegården.

Maja Saxkjær

Maja Saxkjær

Miljøassistent – Aften/nattevagt

Læs mere

Mail: Majas@plan-a.nu
Mobil: 35552029

Maja har arbejdet med misbrugs behandling både i privat, og kommunalt regi samt været ansat ved Kriminalforsorgens fængsler. Maja har desuden egen praksis som psykoterapeutisk konsulent.
Uddannelse og kurser
DAC
ID – psykoterapeut
Behandling v/ familieopstilling
TRE-provider; behandling af stress, chok, traume

Kristian Simonsen

Kristian Simonsen

Miljøassistent – Aften/nattevagt

 

Læs mere

Mail: Kristianbs@plan-a.nu
Telefon: 35 55 20 29

Kristian har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, hvor han især har været optaget af krop, sundhed og bevægelse.
Uddannelse og kurser
Socialpædagog

Cecilie Christiansen

Cecilie Christiansen

Ernæringsassistent

 

Læs mere

Telefon: 35 55 20 29

Frans Róin

Frans Róin

Psykiater

Læs mere

Email: fr@plan-a.nu

Frans er tilknyttet Plan A som ansvarlig læge, og psykiatriske konsulent. Han har arbejdet indenfor Regionerne som ansvarshavende psykiater igennem flere år.
Uddannelse og kurser 
Læge og psykiater
Efteruddannelse i Kognitiv adfærdsterapi
Psykodynamisk terapi
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

Ulrik Hansen

Ulrik Hansen

Kok

 

Læs mere

Mail: ulrik-kastaniegaarden@plan-a.nu
Telefon: 35 55 20 29

Ulrik er kokken på Kastaniegården. Han har arbejdet på flere internationale restauranter, samt været ansvarshavende som køkkenleder på en række specialskoler.
Uddannelse og kurser
Kok

Henning Stage

Henning Stage

Vicevært

 

Læs mere

Telefon: 35 55 20 29

 

Jimmy Luthmann

Jimmy Luthmann

Vicevært

 

Læs mere

Mail: ja@plan-a.nu
Telefon. 35 55 20 29

facebook square iconFølg Plan A på Facebook

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4670 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg