Plan A terapi- og kursuscenter

Personale på Frederiksberg

Michael Schou

Michael Schou

Leder af Plan A

Læs mere

Email: ms@plan-a.nu

Michael har arbejdet med misbrugsbehandling på både dag- og døgninstitutioner, hvor han har fungeret som behandler, og efterfølgende haft ledende stillinger. I 2005 grundlagde han Plan A Kursus- og terapicenter i partnerskab med Michael Haugtved.

Uddannelse og kurser
Psykoterapeut
DAC
ID – Life coach
Akademiuddannelse i Ledelse

Tina Sparrebro

Tina Sparrebro

Leder af udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam1@planamail.dk
Mobil +45 28449316

Tina har arbejdet indenfor misbrugs og psykiatri området i adskillige år. Hun har haft såvel behandler som ledelses stillinger indenfor døgn, dag og ambulant misbehandling samt på bosteder.
Uddannelse og kurser
Socionom
Kognitiv psykoterapeut
Diplomuddannelse i Ledelse
Sundheds- og livsstils coach
Diplomuddannelse i Voksenpædagogik, Misbrugsbehandling, Gruppebehandling

Charlotte Nielsen

Charlotte Nielsen

Leder af dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: dagbehandling1@planamail.dk
Tlf. nr.: 35 55 20 00

Charlotte har arbejdet som misbrugsbehandler og daglig leder/programleder siden 1995 og  har i mange år undervist i misbrugsbehandling og terapiteknikker på Dansk Addiction Counselor, DAC uddannelsen. Hun er forfatter til ”Rivolta konceptet”; behandling af unge med misbrug og har ligeledes haft sin egen praksis i adskillige år, med blandt andet implementering af ”Rivolta konceptet” i offentlig regi, kurser, undervisning og supervision af fagfolk.

Uddannelse og kurser:
DAC (Danish Addiction Counselor).
NLP, Master Practitioner.
DAT Terapeut.
Autoriseret til certifikatgivende kurser for gruppeledere i TAPP (Teenage Power Program) og BEM (Børn er også mennesker) for børn og unge fra misbrugsramte hjem v/Laurell Krossness, USA.
Indre barn – Terapi teknikker: ”Inner Child”, ”Creating Love” og ”Breaking the Cycle” v/Kip Flock, USA.

Kasper Ellekjær

Kasper Ellekjær

Misbrugsbehandler i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam7@planamail.dk
Mobil: +45 61856000

Kasper har arbejdet som opsøgende gadeplansmedarbejder, på socialpsykiatriske botilbud samt sikrede institutioner for unge.
Uddannelse og kurser
Glarmester
Pædagog
Grunduddannelse i kognitiv terapi

Charlotte Rymsz

Charlotte Rymsz

Misbrugsbehandler i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam5@planamail.dk
Mobil: +45 53701550

Charlotte har arbejdet som coach og mentor hos anden aktør igennem flere år. Hun har desuden været foredragsholder, og brevkasseredaktør for organisationen Drugrebels.
Uddannelse og kurser
ID – lifecoach
Kognitiv diplomuddannelse i misbrug
Diplom i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
Gruppefacilitator uddannelse
Certificeret NADA akupunktur

Rene Christensen

Rene Christensen

Misbrugsbehandler i udgående team

 

Læs mere

Sikkermail: rc13@planamail.dk
Mobil: 22254700

René har i sine ungdomsår gået på Herlufsholm Kostskole, og stået i lære i Kaufmann Herreekvipering. Har desuden mange års erhvervserfaring som tømmer, og er også uddannet lastbilchauffør. Han har hertil over 8 års erhvervserfaring som misbrugsbehandler.

Uddannelser og kurser
Danish Addiction Counselor (DAC)
Diplom i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
Den Motiverende Samtale
Certificeret NADA akupunktur

 

 

Sascha Just Gram

Sascha Just Gram

Misbrugsbehandler i udgående team

 

Læs mere

Sikkermail: udgteam9@planamail.dk
Mobil: 40 86 60 00

Sascha har primært arbejdet med misbrug, socialt udsatte og borgere med psykiatriske problemstillinger. Hun
har siddet som fast medlem af kommunens rehabiliteringsteam, som medlem af samarbejdsorgan mellem
kommunerne og psykiatrien, samt medlem af samarbejdsorgan mellem kriminalforsorgen og kommunerne,
herunder projekt ”God løsladelse”. Sascha har endvidere arbejdet med den kommunale ungeindsats for
borgere over 18 år.

Uddannelser og kurser
Sascha er uddannet socialrådgiver, og har erfaring fra det specialiseret voksenområde i kommunalt regi.

 

 

Sabina Christensen

Sabina Christensen

Misbrugsbehandler i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam3@planamail.dk
Mobil: +45 41814231

Sabina har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, på forsorgshjem og herberg samt har erfaring som coach ved anden aktør.

Uddannelse og kurser
Social pædagog
Neuroaffektiv psykoterapeut
Motivationsuddannelse

Dorthe Bilsing Stahlhut

Dorthe Bilsing Stahlhut

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: ds@planamail.dk
Tlf.: 35 55 20 00

Dorthe har tidligere været ansat som misbrugsbehandler i Horserød statsfængsel, og har ligeledes haft frivilligt arbejde inden for misbrugsområdet. Under sin DAC – uddannelse var hun i praktik på døgninstitutionen Tjele Orelund og den ambulante behandling Dansk Misbrugsbehandling (DMB).

Uddannelser og kurser
DAC (Danish addiction counselor).
Diplom i DAC´s kognitive Adfærdsterapi.
Kursus i ”Den Motiverende Samtale” (MI).
Certificeret NADA akupunktur.
Certificeret Mindfulness instruktør.
Certificeret i problemløsende gruppeterapi.
Undervisningsmodul i Neuropædagogik og neuropsykologi.
Kursus i antisociale personlighedstræk og misbrug; ”Ro på”.
Kursus i medicinhåndtering.

Thor Vegge

Thor Vegge

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: thorvegge@planamail.dk
Tlf.: 35 55 20 00

Thor har tidligere arbejdet i en del år indenfor kommunikationsbranchen. Han har som psykoterapeut både haft egne klientforløb, og har arbejdet terapeutisk med indsatte i danske fængsler.

Thor har fokus på de kropslige ressourcer og supplerer ofte de individuelle samtaler med let tilgængelige, fysiske øvelser, der skaber fundament for at kunne rumme mere krævende tilstande. Han har kendskab til ressourceorienteret færdighedstræning, TRE, bioenergetik, neurologiske resilliensøvelser og terapeutisk dans/bevægelse.

Relevant uddannelse og kurser:
Gestaltterapeut
Coach/NLP business performer
Efteruddannelse i relationel traumeterapi

Lasse Herløv Petersen

Lasse Herløv Petersen

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: lp@planamail.dk
Tlf. nr.: 35 55 20 00

Lasse er uddannet tømrer og har gennem 13 år drevet sin egen håndværksvirksomhed som tømrermester. Han har arbejdet som familiebehandler og støtte-kontaktperson for unge, og under sin DAC – uddannelse var han i praktik hos os, både på Kastaniegården og på Plan A.

Relevant uddannelse og kurser:
DAC (Danish Addiction Counselor).
Certificeret DACA-akupunktør (NADA).
Familiebehandleruddannelse v/Memox Akademiet.
Kommunikationskursus v/Teknologisk Institut.
Kursus i ’Åndedræts- og meditationsteknikker’ v/Breathe Smart.

 

Merete Borup

Merete Borup

Administrativ konsulent

Læs mere

Sikkermail: mereteborup@planamail.dk

Merete er administrativ konsulent i dagbehandlingen. Merete har i en del år beskæftiget sig med beskæftigelseslovgivningen i Frederiksberg og Københavns kommune og hun har arbejdet med misbrugere, samt med hjemløse i kommunalt og regionalt regi. Sidst har hun været  projektleder for et beskæftigelsesprojekt for udsatte unge på en stor erhvervsskole.

Uddannelse og kurser
Socialrådgiver
Cand.pæd.soc.

Frans Róin

Frans Róin

Psykiater

Læs mere

Email: frro@tjele.com
Telefon: 35 55 20 00

Frans er tilknyttet Plan A som ansvarlig læge, og psykiatriske konsulent. Han har arbejdet indenfor Regionerne som psykiater igennem flere år.
Uddannelse og kurser 
Læge og psykiater
Efteruddannelse i Kognitiv adfærdsterapi
Psykodynamisk terapi
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

 

 

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her