Dagbehandling, Frederiksberg

Information til samarbejdspartner

Dagbehandlingstilbuddet retter sig til voksne over 18 år, og kan ydes iht. SUL § 141 og SEL § 101. Plan A er godkendt af Socialtilsynet til at yde behandling for stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Se også vores side på Tilbudsportalen.

Plan As dagbehandling er beliggende på Frederiksberg lige ved Søerne og Vesterport Station i en almindelig boligbebyggelse, og består af to etager, hvor borgere i stueetagen har eget køkken, bad og opholdsstuer. På første sal er der kontorer, terapi- og samtalelokaler.

Der er et struktureret dagligt program alle hverdage, hvor borgeren møder kl. 8:30-14:00. Alle dage er der deltagelse i terapeutiske grupper og undervisning. Der tilbydes ugentlige enesamtaler som supplement til den øvrige behandling. Derudover er der én gang om ugen tilrettelagt aktiviteter, der kan have fysisk, kulturel eller social karakter.

Kastaniegården

Under indskrivningen vil der ske en løbende orientering om borgerens situation, og der udfærdiges behandlingsplan og fremsendes statusskrivelse undervejs i forløbet alt efter gældende behandlingsperiode.

Der er mulighed for psykiatrisk tilsyn, ligesom Plan As dagbehandling tilbyder socialfaglig bistand.

Det er en forudsætning for deltagelse i dagbehandlingen, at borgeren kan præsentere afholdenhed fra alle rusmidler inklusiv alkohol fra indskrivningsdagen. Der anbefales en indskrivning af minimum 3 måneders varighed.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her