Kastaniegårdens misbrugsbehandling

Information for borgere der ønsker at komme i behandling

Stort set alle der ankommer til Kastaniegården har selv forsøgt at stoppe deres misbrug. Men de har ikke kunnet klare det alene, og søger derfor behandling.

Det enkelte forløb i behandlingsprocessen er individuelt tilrettelagt. Du bor på Kastaniegården under dit behandlingsforløb. Varigheden af behandlingsopholdet aftales med din misbrugskonsulent.

En behandling af alkohol- og stofmisbrug på Kastaniegården foregår både i grupper og individuelt efter en struktureret plan. Hvis det er aktuelt indgår afgiftning som en del af den første tid under behandlingen. Et evt. afgiftningsforløb tilrettelægges af stedets læge.

Du får personlige opgaver der skal fremlægges i gruppe, individuelle samtaler og du deltager i workshops og undervisningsforløb. Desuden vil du deltage i forskellige fysiske aktiviteter, der skal opbygge din styrke og ro.

Der er mulighed for at pårørende kan deltage i pårørendekursus,læs mere her

Kontaktperson

Ved ankomsten til Kastaniegården vil en af de øvrige borgere blive din kontaktperson, sådan at du i den første tid under opholdet har en der kan hjælpe dig med de praktiske ting. Det kan f.eks. være at finde rundt i huset, spisetider, medicintider og udlevering af tøj.

Din kontaktpersons vigtigste opgave er at oplyse dig om rutinerne i behandlingen, og at hjælpe dig med at falde til i huset. Når indskrivningen er færdig, viser din kontaktperson dig dit værelse og viser dig rundt i huset og præsenterer dig for de andre borgere.

Din kontaktperson vil ligeledes følge dig til alle aktiviteter (gruppemøder, foredrag, spisning, aktiviteter osv.) og være så meget sammen med dig som muligt, udenfor de skemalagte aktiviteter.

Behandler

Når du påbegynder din behandling, får du tilknyttet den misbrugsbehandler, der vil være din primære behandler igennem hele dit forløb.

Udover at varetage dit individuelle terapeutiske forløb og samtaler, vil det også være din primære behandler du skal rette henvendelse til, når der opstår praktiske og/eller personlige spørgsmål.

Udenfor behandlingstiden er der mulighed for at bruge tiden på forskellige aktiviteter. Vi arrangerer udflugter og gåture, og der er fitnessrum. På hver boafdeling er der stue med TV.

Socialrådgiverbistand

Uvished og manglende overblik over hvad fremtiden bringer, er en af de væsentligste kilder til stress og uro. Hvis du er stresset og urolig, er det svært at arbejde med sig selv og få det optimale ud af behandlingen.

Vores socialrådgiver hjælper dig med at lægge en plan for tiden efter dit behandlingsforløb.

Eksempler på hvad du kan få hjælp til:

  • Ledsagelse i jobcenteret, socialforvaltningen, statsforvaltningen, kriminalforsorgen og fogedretten
  • Økonomisk rådgivning
  • Råd og vejledning i forhold til børn og familie
  • Oplæg til beskæftigelsesafklaring
Kastaniegården

Psykiatrisk vejledning

 

Psykiatri og psykiske lidelse er ofte forbundet med tabuer og myter om, hvad psykisk sygdom er og ikke er.

Derfor kan en psykiatrisk vejledning give en bedre forståelse af ens eget misbrug, da en eventuel psykisk lidelse kan være den underliggende forklaring på, hvorfor du har udviklet et misbrug. Psykiatrisk vejledning kan hermed bidrage til et behandlingsforløb, der i endnu højere grad er tilpasset dine behov.

Kastaniegården har tilknyttet en psykiater, som du har mulighed for at få vejledning af, efter aftale med din behandler.

Vejledningen er baseret på dialog og omhandler din psykiske tilstand og kommer blandt andet ind på trivsel/mistrivsel, familiedispositioner og dit misbrug.

På baggrund af samtalen vurderer psykiateren, om du ville kunne få gavn af at tage medicin. På Plan A er vi dog varsomme med at ordinere medicin. Bliver du tilbudt medicin, er det dit eget valg, om du vil tage det.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her