Ambulant behandling

Information for samarbejdspartner om efterbehandling

Efterbehandlingen har til formål at integrere de færdigheder der er tilegnet sig i dagbehandling eller Udgående Team i forhold til eksempelvis arbejdsliv, uddannelse, netværk og familierelationer.
Efterbehandlingen foregår i 2 timer – 2 gange om ugen og består af gruppeterapi og undervisning, hvor følgende emner bl.a. bearbejdes:

  • Tilbagefalds forebyggelse.
  • Sunde og styrkende relationer.
  • Mærke og vise egne grænser.
  • Brobygning til arbejde, uddannelse og andre samfundsmæssige fællesskaber.

Der er tale om et struktureret gruppebaseret forløb, der rettes sig mod personer, der har frembudt længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der anvendes en løsningsorienteret, og kognitiv tilgang, hvor forankring af afholdenhed er centralt Forløbet er typisk af 4 måneders varighed, og ses som en overbygning til en gennemført intensiv indsats.

Under efterbehandlingsforløbet er det fortsat muligt at benytte Plan As socialfaglige bistand og psykiatrisk vejledning.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbeh., Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her