Ambulant behandling

Information for borgere der ønsker at komme i efter- behandling

Plan As efterbehandling kan ses som en aftrapning af behandlingsindsatsen og varer typisk 4 måneder. Efterbehandlingen kræver, at du har længerevarende afholdenhed og kræver at du ikke tager nogle rusmidler under behandlingen.
Der er gruppesessioner 2 gange om ugen – sidst på eftermiddagen – så du har mulighed for at passe uddannelse eller arbejde. Gruppen har fokus på tilbagefaldsforebyggelse – og løsninger på de udfordringer du møder i hverdagen.
I efterbehandlingen får du mulighed for at mødes med andre du har fulgtes med i den mere intensive del af behandlingen fx i dagbehandlingen. Deltagerne vil fortrinsvis være kendte ansigter.
Du har mulighed for fortsat at samarbejde med socialrådgiver og psykiater.

Information til samarbejdspartner om efterbehandling

Efterbehandlingen har til formål at den enkelte borger integrerer de færdigheder som han/hun har tilegnet sig i dagbehandlingen eller i Udgående Team, i forhold til eksempelvis arbejdsliv, uddannelse, netværk og familierelationer.
Efterbehandlingen foregår 2 gange ugentligt á 2 timer og består af gruppeterapi og undervisning, hvor følgende emner bearbejdes:

·        Tilbagefaldsforebyggelse.

·        Sunde og styrkende relationer.

·        Mærke og vise egne grænser.

·        Brobygning til arbejde, uddannelse og andre samfundsmæssige fællesskaber.

Der er tale om et struktureret gruppebaseret forløb, der retter sig mod personer, der har frembudt længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der anvendes en løsningsorienteret og kognitiv tilgang, hvor forankring af afholdenhed er centralt. Forløbet er typisk af 4 måneders varighed, og ses som en overbygning til en gennemført intensiv indsats i døgn – eller dagregi.

Under efterbehandlingsforløbet er det fortsat muligt at benytte Plan As socialfaglige bistand og psykiatriske vejledning.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her