PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Kastaniegården Vordingborg

Kom i døgnbehandling for misbrug på Kastaniegården ved Vordingborg i de skønneste naturomgivelser lige ned til Storstrømmen.

Vælg Kastaniegården Vordingborg til døgnbehandling af misbrug

Mange af dem der ankommer til Kastaniegården Vordingborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug. Men de har ikke kunnet klare det alene, og søger derfor behandling. Måske du har det på samme måde?

Kastaniegården er beliggende i naturskønne omgivelser cirka 10 km uden for Vordingborg, lige ud til Storstrømmen og tæt på skov og strand. De smukke gamle bygninger og indretningen af stedet bidrager til en afslappet og behagelig stemning.

Flag vejrer på flagstang på Kastaniegården Vordingborg
Boenhed på Kastaniegården Vordingborg

Behandling for kvinder og mænd – hver for sig og sammen

På Kastaniegården foregår terapi-delen af behandlingen kønsopdelt. Det har været kvindernes ønske at kunne tale om de mest sårbare ting, uden at der er mænd tilstede. Den øvrige del af behandling er fælles for mænd og kvinder.

Derudover er Kastaniegårdens bo-enheder også kønsopdelte, så kvinder og mænd bor i hver deres bo-afdelinger.

Hvordan foregår døgnbehandling på Kastaniegården?

Det enkelte forløb er individuelt tilrettelagt. Du bor på Kastaniegården Vordingborg under hele dit døgnbehandlingsforløb. Varigheden af behandlingsopholdet planlægges individuelt.

Din døgnbehandling vil typisk:

  • foregå både i grupper og individuelt efter en struktureret plan
  • inkludere individuelle opgaver der skal fremlægges i den gruppe, som du vil være en fast del af under forløbet
  • bestå af individuelle samtaler med din faste behandler
  • indeholde workshops og foredrag
  • inkludere forskellige fysiske aktiviteter, som vi forventer at du deltager i, for at opbygge din styrke og ro
  • tilbyde en sund og varieret kost, hvilket er med til at styrke dit generelle velvære og understøtte en bedre søvn
  • give mulighed for udflugter og gåture, og brug af fitnessrum
  • hygge med dine bofæller på egen boafdeling med stue og TV.

På Kastaniegården får du din egen behandler

Når du påbegynder din behandling, får du tilknyttet den misbrugsbehandler, der vil være din primære behandler gennem hele dit døgnbehandlingsforløb.

Udover at varetage dit terapeutiske forløb, de individuelle samtaler og dokumentation af forløbet, vil det også være din primære behandler du skal henvende dig til, når der opstår praktiske og/eller personlige spørgsmål.

 

Kastaniegårdens socialrådgiver hjælper med økonomisk rådgivning

Kastaniegården tilbyder hjælp af en socialrådgiver

Uvished og manglende overblik over, hvad fremtiden bringer, er kilder til stress og uro. Og hvis du er stresset og urolig, er det svært at arbejde med dig selv og få det optimale ud af din døgnbehandling.

Derfor hjælper vores socialrådgiver dig med at minimere de forstyrrende ting på hjemmefronten, og med at lægge en plan for tiden efter dit døgnbehandlingsforløb.

Her er nogle eksempler på, hvad du kan få hjælp til:

  • Hjælp til kontakt med jobcenteret, socialforvaltningen, familieretshuset, kriminalforsorgen og fogedretten
  • Økonomisk rådgivning
  • Råd og vejledning i forhold til bolig, børn og familie
  • Oplæg til beskæftigelsesafklaring.

 

Du kommer godt fra start på Kastaniegården

Når du ankommer til Kastaniegården Vordingborg vil en af de andre borgere, der også er i døgnbehandling, blive din kontaktperson. På den måde har du i den første tid en der kan hjælpe dig med de praktiske ting. Det kan f.eks. være at finde rundt i huset, informere om spisetider, medicintider mm.

Din kontaktpersons vigtigste opgave er at oplyse dig om rutinerne i behandlingen, og at hjælpe dig med at falde til på Kastaniegården. Når indskrivningen er færdig, viser din kontaktperson dig dit værelse, viser dig rundt i huset og præsenterer dig for de andre borgere.

Din kontaktperson vil følge dig til alle aktiviteter (gruppemøder, foredrag, spisning, aktiviteter osv.).

Har du brug for afrusning?

Har du brug for afrusning, laver vi en plan som tilrettelægges af Kastaniegårdens sundhedsteam, som inkluderer læge, sygeplejerske og en overordnet medicinansvarlig.

Værelserne på Kastaniegården

Der er plads til 34 mænd og kvinder på Kastaniegården. Her får du dit eget værelse med egen nøgle til. Alle værelser er møblerede enkeltværelser, og er udstyret med dyne, hovedpude, sengetøj og håndklæder.

Værelserne er fordelt i mindre bo-enheder, hvor mænd og kvinder bor hver for sig. Hver bo-enhed har egen opholdsstue med TV.

Telefon og computer på Kastaniegården

I hovedbygningen er der fri wifi. Du beholder din telefon og computer/tablet under hele behandlingsforløbet, medmindre du selv ønsker noget andet.

Du opfordres selvfølgelig til respektfuld brug af mobiltelefon og computer under dit ophold på Kastaniegården. Det betyder blandt andet, at de ikke anvendes i behandlingstiden. Det er ikke tilladt at tale i telefon eller høre musik uden høretelefoner i fællesområderne, da det ofte vil være forstyrrende for andre. Brug at telefon/pc/musik på værelserne skal der tage hensyn til andre, hvilket betyder at det skal foregå dæmpet.

Enkeltværelse på Kastaniegården med seng og skrivebord

Maden på Kastaniegården

Når du er i døgnbehandling på Kastaniegården, tilbydes du tre hovedmåltider, og frugt og lette måltider i løbet af dagen.

Du tilbydes at deltage i kostplanlægningen i samarbejde med Kastaniegårdens kok, ligesom der tages hensyn til dine specifikke kosthensyn.

Et fokuspunkt på Kastaniegården er at tilbyde dig en ernæringsrig og inspirerende kost, der både understøtter din restituering, og samtidig introducerer dig for gode madvaner.

Ugentlige ansvarsområder på Kastaniegården

På Kastaniegården hjælper alle til med at få dagligdagen til at fungere. Det gælder både madlavning, rengøring, opvask, kaffebrygning osv. Alle har hvert deres ansvarsområde én uge ad gangen.

Listen over ansvarsområder hænger på opslagstavlen i spisesalen. Listen opdateres hver mandag.

Besøg på Kastaniegården

Når du er kommet fysisk og psykisk på fode efter ankomsten og evt. afrusning, kan du modtage besøg af dine nærmeste pårørende. Der er besøgstid hver anden søndag i måneden i tidsrummet 14.00-17.00, og der skal ansøges om besøgstid senest 4 dage før besøget. Ansøgningerne behandles individuelt, og der kan i enkelte tilfælde dispenseres for gældende regler omkring besøget.

Det er i samråd med din behandler at det afgøres, hvornår du er klar til at modtage besøg.

Det er ikke tilladt at modtage besøg at nogen, der er påvirket af rusmidler.

Dækket spisebord og mad på kastaniegården
Mindfulness træning med havudsigt på Kastaniegården

Aktiviteter og ugeskema på Kastaniegården

Ugen på Kastaniegården er skemalagt med aktiviteter, og det forventes at alle deltager. Aktiviteter er fx morgenmøde, foredrag, gruppeterapi, workshop, mindfulness, yoga, saunagus, fælles udflugter og gåture. De daglige gøremål som spisetider, rengøring, og hvornår der skal være ro i huset om aftenen er også fastlagt.

Saunagus med havudsigt på Kastaniegården Vordingborg

Kastaniegårdens husregler

På Kastaniegården Vordingborg har vi fastsat en række husregler, der er værd at kende:

 

  1. Indtagelse af rusmidler, herunder alkohol og steroider, kan medføre bortvisning. Der foretages regelmæssige urin -og alkometertests. I tilfælde af mistanke om indtagelse af rusmidler, vil der ligeledes blive foretaget test.
  2. Besiddelse af alkohol, rusmidler og steroider af enhver art kan medføre bortvisning.
  3. Du giver tilladelse til, at personalet må visitere dit værelse ved mistanke om besiddelse af rusmidler, herunder alkohol og steroider.
  4. Udøvelse af vold eller trusler herom, direkte som indirekte, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
  5. Såfremt du er ordineret medicin, skal medicinen indtages efter den plan, som lægen har lavet. Dette gælder også en evt. afgiftning/nedtrapningsplan.
  6. Det er som udgangspunkt kun muligt, at modtage pn. medicin i 14 dage efter indskrivningen, med mindre der indgås en anden aftale med Kastaniegårdens læge.
  7. Det forventes, at du overholder mødetiderne og deltager i alle skemalagte aktiviteter under hele behandlingsforløbet, med mindre andet aftales med personalet.
  8. Såfremt du ikke deltager i skemalagte aktiviteter, kan det – ud fra personalets vurdering – medføre udskrivning.
  9. Du vil i løbet af din behandling, have en uge i køkkenet, hvor du deltager i forberedelse og tilberedning.
  10. Du skal være indforstået med, at du har fuldstændig tavshedspligt i alt, hvad du hører og ser vedrørende de øvrige borgere på Kastaniegården – også efter endt behandling.
  11. Det er ikke tilladt at indgå romantiske og seksuelle forhold borgere imellem. Det kan medføre påtale, advarsel og i særlige tilfælde gruppeskift eller udskrivning.
  12. Spil om penge er ikke tilladt, hverken online eller i fysiske spil på Kastaniegården.
  13. Udlån af penge og private genstande borgerne imellem er på eget ansvar.
  14. Det er ikke tilladt at opholde sig i andre bo-områder end dit eget.
  15. Rygning er kun tilladt udendørs og i rygerummet. Det gælder også e-cigaretter.
  16. Badning i åbent farvand sker på eget ansvar og aldrig alene.
  17. Dresscode på Kastaniegården er fuldt påklædt, ingen udfordrende påklædning, og personalets anvisninger er gældende.
  18. Borgerne må ikke forlade ejendommen uden at spørge personalet i hvert enkelt tilfælde. Telefon skal medbringes på ture uden for Kastaniegården. De lokale omgivelser skal behandles med respekt.
  19. Opbevaring af penge og andre værdigenstande på værelserne sker på eget ansvar. Værdisager kan evt. opbevares i Kastaniegårdens varetægt.
FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her