PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Er du misbruger?  Få hjælp her.

Få individuel hjælp til at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler. Kontakt vores fleksible Udgående Team, og få tilpasset hjælpen til dine behov og ønsker som misbruger.

Ønsker du at ændre dit forbrug af rusmidler?

Har du et overforbrug af alkohol, stoffer eller medicin og ønsker du at nedsætte eller stoppe det? Eller har du nære pårørende, som ønsker at du gør det?

Så kan du, som misbruger eller overforbruger, få hjælp af Plan A’s Udgående Team i København, på Frederiksberg og på Sjælland. En fleksibel hjælp, der møder dig der, hvor det passer dig bedst.

”En kamp, som jeg aldrig troede jeg ville kunne besejre, men takket være Plan A og min egen indsats, kan jeg nu se lyset for enden af tunnellen.

En masse gode ting er sket. Tak for jer alle sammen.”

Alkoholbehandling hjælper dig af med dit alkohol problem

Foretrækker du individuel hjælp?

Har du ikke mulighed for eller ønsker du af andre grunde ikke at deltage i behandling som døgn- og dagbehandling med fysisk fremmøde og sammen med andre?

Så kan Plan A’s Udgående Team hjælpe dig, eller din nære misbruger, med behandling og reducering af misbruget. I Udgående Team laver vi sammen med dig og evt. din misbrugskonsulent en helhedsorienteret plan, hvor vi sammensætter indhold og mål, der passer til dig og dine behov og ønsker.

Fleksibel og individuel hjælp til dig ?

I Plan A’s Udgående Team tror vi på, at alle mennesker er forskellige, hvorfor vi tilpasser behandlingsindsatsen den enkelte. Vi tager udgangspunkt i hele din livssituation for at finde de elementer, der kan give dig den ønskede forandring.

Derfor mødes vi også der, hvor det passer dig bedst: på Plan A på Frederiksberg, hjemme hos dig, på din arbejdsplads, i dit lokalområde eller et helt andet sted.

På samme måde kan behandlingen finde sted i ydertimerne, og som misbruger har du desuden mulighed for at benytte telefon og SMS udenfor almindelig arbejdstid.

Uanset dine ønsker og behov, så har vi et tilbud til dig.

Hvad kræver det af dig?

Vi kræver ikke at du er ædru og stoffri ved opstarten af behandlingen, da selve processen med at forbruge mindre eller helt stoppe, netop kan være målet for behandlingen.

I Udgående Team fokuserer vi på dine individuelle målsætninger i forhold til forbruget af rusmidler.

Og det er naturligvis en god start, hvis du selv ser dit forbrug af rusmidler som problematisk, og har et ønske om at nedsætte det eller helt stoppe som misbruger.

Vi hjælper med at afklare dit behandlingsbehov

Du er selv med til at vælge indholdet i din behandlingsplan ud fra dine behov og ønsker.

Plan A’s Udgående Team kan hjælpe dig med at:

 • Tale med dig om dine behov, ønsker og udfordringer
 • Motivere og støtte dig til at opnå alkohol- og stoffrihed
 • Strukturere vejen til forbedret funktionalitet og trivsel
 • Hjælpe dig med at vedligeholde din afholdenhed
 • Være en individuel støtte ved udfordringer i hverdagen
 • Tilbyde socialrådgiverbistand og mulighed for psykiatrisk tilsyn
 • Fungere som koordinator og deltage i møder med relevante samarbejdspartnere
 • Tilbyde samtaler med pårørende
 • Hjælpe dig med at undgå tilbagefald
 • Tilbyde individuel efterbehandling
 • Optimere din livskvalitet.

Og meget mere i et tempo, der er tilpasset dig.

Ønsker du en mere intensiv misbrugsbehandling?

Har du brug for at komme væk fra dit hjemmemiljø, afgiftning eller mere intensiv misbrugsbehandling, så tilbyder Plan A også dag- og døgnbehandling.

Er du pårørende til en misbruger?

Oplever du at nogen tæt på dig er blevet misbruger? Savner du følelser som tryghed, nærvær, tillid og glæde i samværet med vedkommende? Føler du dig ensom, på vagt og ked af det?

Det er helt normale følelser som pårørende til en misbruger. Men du er ikke alene og behøver ikke stå alene.

Lad os hjælpe dig i en gruppe for ligesindede, individuelle pårørendesamtaler eller parsamtaler med dig og din nære misbruger.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her