Om Plan A Kursus- og Terapicenter

En veletableret misbrugsbehandling

Siden starten i 2005 er Plan A Kursus- og Terapicenter vokset fra at være to medarbejdere i beskedne lokaler på Rathsacksvej på Frederiksberg, til tre afdelinger med omkring 38 ansatte og flere eksterne konsulenter tilknyttet. De tre afdelinger består af dagbehandling og ambulant behandling på adressen Vodroffsvej 13, Frederiksberg, samt døgnbehandling på Kastaniegården ved Vordingborg.

På Plan A arbejdes der ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi anskuer borgerens problematikker som en kombination af mange facetter. Inddragelse, respekt, ligeværdighed, rummelighed, fleksibilitet og omsorg i tilgangen til borgeren, er et grundelement. Vi stiller vores faglige viden og ”Best practice” erfaringer til rådighed, for at skabe refleksion og forandring.

Plan A har en målsætning om at rådgive og yde behandling af høj kvalitet til borgere ud fra ajourført faglig viden og metodikker. Indsatsen er helhedsorienteret, tværfaglig og nogen gange tværsektoriel. Formålet kan være afholdenhed fra rusmidler, eller reduktion af rusmidler baseret på et individuelt behov. Vi har fokus på at afdække ressourcer og personlige styrker, samt underliggende drivkræfter bag misbruget. Indsatsen sigter på at opnå øget trivsel og funktionalitet samt social- og samfundsmæssig inklusion.
Plan A tilbyder behandling til personer over 18 år med et problemgivende forbrug af rusmidler. Der afholdes pårørendekursus 2 gange årligt i vores lokaler på Frederiksberg. 

Kastaniegården

Døgnbehandling

Døgnbehandling er et skærmet ophold af varierende længde, dog minimum 1 måned. Borgerne bor på Kastaniegården under hele forløbet, Formålet er restituering fysisk som psykisk, med henblik på at opnå en vedvarende og bæredygtig afholdenhed fra rusmidler, samt opnå forøget funktionalitet og trivsel. Tilbuddet inkluderer daglige, gruppebaserede forløb og aktiviteter, der sigter på styrkelse af den sundhedsfaglige og interpersonelle kapital. Endvidere tilbyder vi strukturerede, individuelle jeg – støttende eller terapeutiske samtaler. Under døgnopholdet er der mulighed for social- og sundhedsfaglig bistand, samt psykiatrisk tilsyn. Kastaniegården er et 100% stof -og alkoholfrit miljø.

Dagbehandling

Dagbehandling er et intensivt gruppebaseret forløb, som henvender sig til personer, der er motiveret for et absolut rusmiddelophør. Ofte ses dagbehandlingsforløbet som en fortsættelse af et længerevarende forløb, der påbegyndes med et døgnophold. Vi tilbyder ugentlige enesamtaler, samt socialfaglig og psykiatrisk bistand.
Der er dagligt fremmøde kl. 8:30 – 14:00.

Ambulant efterbehandling

Ambulant efterbehandling er et struktureret gruppebaseret forløb, 2 eftermiddage om ugen, der retter sig mod personer, der har haft længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der er under indskrivningen krav om absolut afholdenhed fra rusmidler inkl. alkohol. Dette tilbud er ligeledes et 100% stof -og alkoholfrit miljø.

Individuel behandling (Udgående team)

Der er tale om et ambulant forløb for borgere som enten ikke ønsker, eller har muligheden for at indgå i et gruppebaseret forløb fx pga. beskæftigelse eller psykosociale årsager. Tilrettelæggelsen er fleksibel i tidsrum og placering. Der er ikke krav om absolut afholdenhed, ligesom der kan arbejdes motiverende.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her