Praktiske oplysning

Indkvarteringsforhold, regler og andet

De fysiske rammer

Kastaniegården er beliggende i naturskønne omgivelser cirka 10 km uden for Vordingborg, lige ud til Storstrømmen og tæt på skov og strand. De gamle bygninger og indretningen af stedet bidrager til en afslappet og behagelig stemning. Stedet har oprindeligt fungeret som hjem for omsorgssvigtede børn.

På grunden er der et hovedhus samt flere mindre ejendomme, have og store grønne arealer. Bygningerne indeholder store lyse opholdsrum, værkstedsfaciliteter og nyrenoverede værelser.

Der er fitnessudstyr, boldbaner, trampoliner, udendørs bålplads og et utal af muligheder for udflugter i Vordingborg og omegn.

Værelserne

Der er plads til 35 mænd og kvinder på Kastaniegården. Alle værelser er møblerede enkeltværelser, hvor borgeren får sin egen nøgle, Vi har dyner, hovedpuder, linned, samt håndklæder til alle.

Værelserne er fordelt i mindre bo-enheder, hvor mænd og kvinder bor hver for sig. Hver bo-enhed har egen opholdsstue med fjernsyn.

Telefon/Computer

I hovedbygningen er der fri WiFi. Du beholder din telefon og computer/tablet under hele forløbet, medmindre du selv ønsker noget andet.

Vi opfordrer selvfølgelig til respektfuld brug af mobiltelefon og computer under dit ophold på Kastaniegården. Dette betyder blandt andet, at de ikke anvendes i behandlingstiden. Det er ikke tilladt at tale i telefon eller høre musik uden høretelefoner i fællesområderne, da det ofte vil være et forstyrrende element for andre. Endvidere skal der tages hensyn ved brug at telefon/pc/musik på værelserne, hvilket betyder at det skal foregå dæmpet.

Besøg

Når du er kommet fysisk og psykisk på fode efter ankomst og evt. afgiftning, kan du modtage besøg af dine nærmeste pårørende. Der er besøgstid hver anden søndag i måneden i tidsrummet kl. 14-17, og der skal ansøges om besøgstid senest 4 dage før besøg. Ansøgningerne behandles individuelt, og der kan i enkelte tilfælde dispenseres for gældende regler omkring besøget.

Det er i samråd med din behandler at det afgøres, hvornår du er klar til at modtage besøg.

Det er ikke tilladt at modtage besøg at nogen, der er påvirket af rusmidler.

Ansvarsområder

På Kastaniegården hjælper alle til med at få dagligdagen til at fungere. Dette gælder både madlavning, rengøring, opvask, brygge kaffe osv. Alle har hvert deres ansvarsområde en uge ad gangen.

Listen over ansvarsområder hænger på opslagstavlen i spisesalen. Listen opdateres hver mandag.

Sociale forhold udenfor behandlingen

Vi vil gerne give dig mest mulig ro til at koncentrere dig om behandlingen. Derfor tilbydes du kort tid efter ankomst en samtale med vores socialrådgiver, så I sammen kan få et overblik over din socialfaglige situation, samt hvordan vi evt. kan hjælpe.

Ligeledes vil du løbende have mulighed for, at der følges op på de udfordringer af socialfaglig karakter, som kræver en handling.

Aktiviteter og ugeskema

Ugen på Kastaniegården er skemalagt med aktiviteter, og det forventes at alle deltager. Aktiviteter er f.eks. morgenmøde, foredrag, gruppeterapi, workshop, mindfulness, yoga, saunagus, fælles udflugter og gåture. De daglige gøremål som spisetider, rengøring, og hvornår der skal være ro i huset om aftenen er også fastlagt.

Link til ugeskema

Kastaniegården
Kastaniegården

Husregler

 • Indtagelse af rusmidler, herunder alkohol og steroider, kan medføre bortvisning. Der foretages regelmæssige urin -og alkometertests. I tilfælde af mistanke om indtagelse af rusmidler, vil der ligeledes blive foretaget test.
 • Besiddelse af alkohol, rusmidler og steroider af enhver art kan medføre bortvisning.
 • Udøvelse af vold eller trusler herom, direkte som indirekte, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Det forventes, at du overholder mødetiderne og deltager i alle skemalagte aktiviteter under hele behandlingsforløbet, med mindre andet aftales med personalet.
 • Såfremt du ikke deltager i skemalagte aktiviteter, kan det medføre udskrivning, ud fra personalets vurdering.
 • Jeg er indforstået med, at jeg har fuldstændig tavshedspligt i alt, hvad jeg hører og ser vedrørende de øvrige borgere, også efter endt behandling.
 • Vi anbefaler, at der ikke indgås romantiske og seksuelle forhold borgere imellem. Dette kan medføre påtale, advarsel og i særlige tilfælde gruppeskift, eller udskrivning.
 • Spil om penge er ikke tilladt, hverken online eller i fysiske spil på Kastaniegården.
 • Udlån af penge og private genstande borgerne imellem er på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig i andre bo-områder end dit eget.
 • Rygning er kun tilladt udendørs og i rygerummet. Dette gælder også e-cigaretter.
 • Badning i åbent farvand sker på eget ansvar, og aldrig alene.
 • Dresscode på Kastaniegården er fuld påklædt, ingen udfordrende påklædning, og personalets anvisninger er gældende.
 • Borgerne må ikke forlade ejendommen uden at spørge personalet i hvert enkelt tilfælde. Telefon skal medbringes på ture uden for Kastaniegården. De lokale omgivelser skal behandles med respekt.
 • Den første uge er det ikke muligt at forlade Kastaniegårdens matrikel. Såfremt der gives dispensation for dette, er det altid under ledsagelse af en medarbejder.
 • Opbevaring af penge og andre værdigenstande på værelserne sker på eget ansvar. Værdisager kan evt. opbevares i Kastaniegårdens varetægt.
 • Overtrædelse af husregler vil medføre påtale eller en advarsel og kan i særlige tilfælde medføre udskrivning
Kastaniegården

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her