Plan A informerer

Information for pårørende

På Plan A betragter vi mennesket som en del af en helhed, hvilket i praksis betyder, at vi ønsker at inddrage familie, partnere og venner i behandlingen.

Derfor afholder Plan A pårørendekursus 2-3 gange årligt, hvis formål er at bidrage med:

 • Viden om misbrug og misbrugsproblemer
 • Indblik i hvordan et misbrug påvirker familie, parforhold og venskaber
 • Løsningsmodeller, der er brugbare og fremadrettede uafhængig af hvordan misbrugeren håndterer sit liv
 • Redskaber til at skabe nye styrkende relationer i familien, parforholdet eller venskabet
 • Introduktion til selvhjælpsgrupper og pårørendenetværk
 • Genetablering af relationen
 • Pårørendekursus har to overordnede formål, der gensidigt påvirker hinanden:
  • at de pårørende får indsigt i hvilken indflydelse misbruget har haft på dem. Hermed muliggøres en bearbejdelse af de traumer, der må have sat sig i sind og krop
  • at de pårørende får mulighed for at støtte misbrugeren i sit behandlingsforløb
 • Pårørendekurset består af undervisning, foredrag og gruppearbejde, hvor de pårørende tilegner sig viden om:
  • hensigtsmæssige, kommunikative redskaber til at sætte grænser og udtrykke egne behov
  • hvordan misbrug påvirker relationerne i familie, parforhold og venskaber
  • nye handlemåder til at opbygge styrkende relationer

 

Kastaniegården
Pårørendekurset er et kort, intensivt kursus, der løber over en weekend fra fredag til søndag eftermiddag i vores lokaler på Frederiksberg. Kurset kræver forudgående tilmelding og betaling.
Som pårørende har du også mulighed for at få en samtale, hvis din pårørende er i et af vores 4 behandlingstilbud på Plan A.

Der er mulighed for individuel samtale.

 

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her