Plan A informerer

Information for pårørende

På Plan A betragter vi mennesket som en del af en helhed, hvilket i praksis betyder, at vi ønsker at inddrage familie, partnere og venner i behandlingen.

Derfor afholder Plan A pårørendekursus 2-3 gange årligt, hvis formål er at bidrage med:

 • Viden om misbrug og misbrugsproblemer
 • Indblik i hvordan et misbrug påvirker familie, parforhold og venskaber
 • Løsningsmodeller, der er brugbare og fremadrettede uafhængig af hvordan misbrugeren håndterer sit liv
 • Redskaber til at skabe nye styrkende relationer i familien, parforholdet eller venskabet
 • Introduktion til selvhjælpsgrupper og pårørendenetværk
 • Genetablering af relationen
 • Pårørendekursus har to overordnede formål, der gensidigt påvirker hinanden:
  • at de pårørende får indsigt i hvilken indflydelse misbruget har haft på dem. Hermed muliggøres en bearbejdelse af de traumer, der må have sat sig i sind og krop
  • at de pårørende får mulighed for at støtte misbrugeren i sit behandlingsforløb
 • Pårørendekurset består af undervisning, foredrag og gruppearbejde, hvor de pårørende tilegner sig viden om:
  • hensigtsmæssige, kommunikative redskaber til at sætte grænser og udtrykke egne behov
  • hvordan misbrug påvirker relationerne i familie, parforhold og venskaber
  • nye handlemåder til at opbygge styrkende relationer

 

Kastaniegården
Pårørendekurset er et kort og intensivt kursus, der forløber over en weekend fra fredag til søndag eftermiddag.
Som pårørende har du også mulighed for at få en samtale, hvis din pårørende er i behandling på Plan A – hvad enten det er i døgn- dag behandling eller i Udgående Team.

Der er mulighed for individuel samtale.

 

facebook square iconFølg Plan A på Facebook

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her