Om Plan A Kursus- og Terapicenter

En veletableret misbrugsbehandling

Siden starten i 2005 er Plan A Kursus- og Terapicenter stødt og roligt vokset fra at være to medarbejdere i beskedne lokaler på Rathsacksvej på Frederiksberg, til tre afdelinger med omkring 25 ansatte og flere eksterne konsulenter tilknyttet. De tre afdelinger er dagbehandling og ambulant behandling på adressen Vodroffsvej 13, Frederiksberg, samt døgnbehandling på Kastaniegården ved Vordingborg.

På Plan A arbejdes der ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi anskuer borgerens problematikker som en kombination af mange facetter. Inddragelse, respekt, ligeværdighed, rummelighed, fleksibilitet og omsorg i tilgangen til borgeren er et grundelement. Vi stiller vores faglige viden, og ”Best practice” erfaringer til rådighed for at skabe refleksion og forandring.

Plan A har en faglig målsætning om at rådgive og yde behandling til borgerne ud fra ajourført faglig viden og metodikker. Indsatsen er helhedsorienteret og tværfaglig samt kan være tværsektoriel. Formålet kan være afholdenhed fra rusmidler, eller reduktion af rusmidler baseret på et individuelt behov. Der er fokus på at afdække ressourcer, og personlige styrker samt underliggende drivkræfter bag misbruget. Indsatsen sigter på at opnå øget trivsel og funktionalitet samt social- og samfundsmæssig inklusion.
Plan A tilbyder behandling til personer fra 18 år med et problemgivende forbrug af rusmidler. Indsatsen inkluderer desuden tilbud til pårørende.

Kastaniegården

Døgnbehandling

Døgnbehandling er et kortere eller længerevarende skærmet ophold, der sigter på restituering såvel fysisk, psykisk og konkret med henblik på at opnå afholdenhed fra rusmidler samt opnå forøget funktionalitet og trivsel. Tilbuddet inkluderer daglige gruppebaserede forløb og aktiviteter der sigter på styrkelse af dels den sundhedsfaglige kapacitet og dels den interpersonelle kapital. Endvidere tilbydes strukturerede individuelle jegstøttende eller terapeutiske samtaler. Under døgnopholdet er der mulighed for social- og sundhedsfaglig bistand, samt psykiatrisk tilsyn.
Dagbehandling
Dagbehandling er et intensivt gruppebaseret forløb, som henvender sig til personer, der er motiveret for et absolut rusmiddelophør ved indskrivningen, der kan ske direkte eller benyttes som tilbagefaldsforebyggende – eksempelvis i forlængelse af døgnophold. Der tilbydes supplerende enesamtaler ugentligt samt socialfaglig og psykiatrisk bistand.
Der er dagligt fremmøde kl. 8:30 – 14:00, og en anbefalet varighed af 3 måneder.
Ambulant efterbehandling
Ambulant efterbehandling et struktureret gruppebaseret forløb, 2 eftermiddage om ugen, der rettes sig mod personer, der har frembudt længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte.
Ambulant behandling
Ambulant efterbehandling et struktureret gruppebaseret forløb, 2 eftermiddage om ugen, der retter sig mod personer, der har frembudt længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der er under indskrivningen krav om absolut afholdenhed fra rusmidler inkl. alkohol.

facebook square iconFølg Plan A på Facebook  LinkedIn iconLinkedin

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
TEL 35 55 20 00

PLAN A KASTANIEGÅRDEN
Kastaniegårdsvej 30
4760 Vordingborg
TEL 35 55 20 29

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her