PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Ambulant behandling af misbrug

Ambulant behandling af misbrug og overforbrug af alkohol, stoffer og medicin hos Plan A centralt på Frederiksberg. 2 eftermiddage om ugen, mens borgeren passer sit liv.

Hvad er ambulant behandling af misbrug?

Ambulant behandling af misbrug er  efterbehandling af stof- eller alkoholmisbrug, der udføres, mens borgeren bor hjemme og passer sit liv (arbejde, skole, familie, fritid etc.).

Hos Plan A foregår behandlingen Vodroffsvej på Frederiksberg, hvor borgeren møder op til samtaler, terapi og andre aktiviteter 2 eftermiddage om ugen.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage

Dialektisk adfærdsterapi

Behandlingen har fokus på at lære borgerne nye færdigheder til at regulere deres følelser og deres uhensigtsmæssige adfærd.

Bredt terapeutisk spektrum

Udover misbrugsbehandling kan Plan A tilbyde traumeterapi, NLP, eksistentiel psykodynamisk psykoterapi og dialektisk adfærdsterapi.

Nærværende og menneskelig kultur

Vi arbejder helhedsorienteret og transparent, og har en kultur med lethed, dybde, humor og konsekvens i samværet med borgerne.

Samarbejde

Dokumentation,  inddragelse af og information til samarbejdspartnere er på et højt kvalitetsniveau.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage

Ambulant behandling er også efterbehandling

Formålet med efterbehandling er at den enkelte borger fastholder og integrerer de færdigheder, som han/hun har tilegnet sig i døgnbehandlingen, dagbehandlingen eller i behandlingen via det udgående team, i forhold til eksempelvis arbejdsliv, uddannelse, netværk og familierelationer.

Overgangen fra den intensive døgn- eller dagbehandling til virkeligheden kan være svær, hvorfor efterbehandling er en god løsning, der fokuserer på at fastholde borgeren i afholdenhed og på den rette kurs.

Alkoholbehandling hjælper dig af med dit alkohol problem

Hvad indgår i ambulant behandling af misbrug?

Den ambulante behandling/efterbehandling foregår 2 gange ugentligt á 2 timer (eftermiddage) og består af gruppeterapi og undervisning, hvor følgende emner bearbejdes:

  • Tilbagefaldsforebyggelse
  • Sunde og styrkende relationer
  • Mærke og vise egne grænser
  • Brobygning til arbejde, uddannelse og andre samfundsmæssige fællesskaber.

Der er tale om et struktureret gruppebaseret forløb, der retter sig mod personer, der har udvist længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte. Der anvendes en løsningsorienteret, terapeutisk og kognitiv tilgang, hvor forankring af afholdenhed er centralt.

Under efterbehandlingsforløbet er det fortsat muligt at benytte Plan A’s socialfaglige bistand og psykiatriske vejledning.

Undgå tilbagefald efter intensiv misbrugsbehandling

Den første tid efter behandling er den vanskeligste. Efter at have været i intensiv døgn- eller dagbehandling med andre ligesindede, kan borgeren føle sig ensom, alene og sårbar, når borgeren igen er hjemme alene eller med familien. Det kræver fortsat fokus og hårdt arbejde at fastholde afholdenhed.

Derfor tilbyder Plan A ambulant efterbehandling.

Hvor længe varer den ambulante efterbehandling?

Forløbet er typisk af 4 måneders varighed, og ses som en overbygning til en gennemført intensiv indsats i døgn – eller dagregi. Behandlingen er med til at sikre effekten af den intensive behandling, når borgeren igen vender tilbage hverdagen.

I den ambulante efterbehandling fokuseres der på at:

  • Holde den mentale sundhed/balance
  • Skabe en ny livsstil med de nye sunde vaner
  • Være opmærksom, ærlig og åben om sine tanker
  • Fastholde struktur og rutiner
  • Bruge de hjælpsomme og støttende relationer
  • Erkende at man er magtesløs over for alkohol og stoffer
  • Anerkende, prioritere og minde sig selv om, hvorfor man har det godt
  • Tro på sig selv.
Ambulant behandling misbrug er efterbehandling med gruppeterapi

Hvad koster ambulant behandling af misbrug?

Ambulant behandling og efterbehandling er en klog investering i borgerens afvænning/afholdelse og i at undgå tilbagefald hos borgere, der har været i døgn- eller dagbehandlingsforløb.

Hjælp til pårørende

Misbrugsproblemer berører alle omkring misbrugeren. Særligt ægtefælle eller barn berøres i høj grad af problemer med misbrug. Og afhængighed og misbrug resulterer ofte i skilsmisser, vold, stress og generelt utrygge miljøer.

Desuden viser forskning, at misbrugsbehandling er mere effektiv, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien.

Derfor anbefaler og tilbyder Plan A også hjælp til pårørende til:

Center for alkoholbehandling og stofmisbrug på Frederiksberg
Misbrugsbehandling-Plan-A

Plan A’s har flere behandlingstilbud

Plan A tilbyder også mere intensiv misbrugsbehandling – både til dem der har brug for døgnophold og behandling og til dem, der ønsker behandling mens de fortsat bor hjemme.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her