PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Udgående Team til individuel behandling af misbrug

Få individuel hjælp til misbrug af Plan A’s fleksible Udgående Team, der tilpasser behandlingen af misbrug til den enkelte borger.

Hvad er et Udgående Team indenfor misbrug?

Plan A’s Udgående Team er en fleksibel og individuelt tilrettelagt behandlingsindsats for borgere, som ønsker en livsforandring på grund af et problemgivende forbrug af rusmidler, men ønsker noget andet end døgn- og dagbehandling. I Udgående Team laver vi sammen med borgeren og misbrugskonsulenten en plan, hvor vi sammensætter indhold og mål.

Vi tror på, at alle mennesker er forskellige, hvorfor behandlingsindsatsen tilpasses den enkelte borger. Vi tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation for at finde de elementer, der kan give den ønskede forandring. Vores møder kan være på Plan A på Frederiksberg, hjemme hos borgeren, i lokalområdet eller et helt andet sted.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage

Dialektisk adfærdsterapi

Behandlingen har fokus på at lære borgerne nye færdigheder til at regulere deres følelser og deres uhensigtsmæssige adfærd.

Hjælp til unge 16-18 år

Plan A tilbyder individuel hjælp til unge med misbrugsproblemer og kommer ud og møder de unge, hvor de er.

Ikke krav om afholdenhed

Der er ikke krav om afholdenhed ved indskrivning, da målet for behandlingen kan være en reduktion eller helt at stoppe forbruget.

Samarbejde

Dokumentation,  inddragelse af og information til samarbejdspartnere er på et højt kvalitetsniveau.

Skal borgeren være ædru eller stoffri?

I Udgående Team fokuserer vi på individuelle målsætninger i forhold til rusmidler.

Der kræves ikke afholdenhed ved indskrivningen, ligesom selve afholdenhedsprocessen kan være målet for behandlingen. 

I et samarbejde mellem borgeren, misbrugskonsulenten og Plan A aftaler vi, hvordan borgerens individuelle behandlingsplan skal se ud.

Hvordan foregår det udgående teams misbrugsbehandling? 

Den individuelle misbrugsbehandling tager afsæt i borgerens ressourcer og barrierer for at nå målsætningen om forbedret funktionalitet og trivsel.

Med udgangspunkt i individuelle opgaver og opbygning af væsentlige livsstrategier kan indsatsen kan have et motiverende, stabiliserende eller afholdende sigte.

Tilgangen er individuel og helhedsorienteret med et afsæt i, at hvert enkelt menneske er forskelligt og med misbrug som fællesnævneren.

Vi fokuserer på de underliggende drivkræfter bag misbruget, og forankring af forandringer på handleniveau. Vi arbejder i 1-1 relationen med fokus på mentaliseringsfærdigheder – og en systematisk tilgang forankret i CBT og DAT.

Der er ikke et krav om 100% afholdenhed fra rusmidler, når borgere er indskrevet i Plan A’s udgående team.

Alkoholbehandling hjælper dig af med dit alkohol problem

Hvor foregår det udgående teams misbrugsbehandling? 

Det udgående team mødes som det passer bedst ind i borgerens øvrige tilværelse, og kan derfor også finde sted i ydertimerne. Borgeren har også mulighed for at benytte telefon og SMS udenfor almindelig arbejdstid.

Hvad kan misbrugsindsatsen indeholde? 

Indsatsen kan eksempelvis indeholde:

  • Terapeutiske samtaler
  • Coaching samtaler
  • Opgaver og personlige udfordringer
  • Socialfaglig bistand, herunder fx ledsagelse til Jobcenter
  • Psykiatrisk bistand
  • Pårørende samtaler
  • Brobygning til sociale netværk arbejde.

Der tilbydes desuden socialfaglig og psykiatrisk bistand, herunder brobygning og eventuel ledsagelse til relevante samarbejdspartnere.

Misbrugsbehandling-Plan-A

Plan A’s har flere behandlingstilbud

Plan A tilbyder også mere intensiv misbrugsbehandling – både til dem der har brug for døgnophold og behandling og til dem, der ønsker behandling mens de fortsat bor hjemme.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her