PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Døgnbehandling af misbrug på Kastaniegården

Vælg professionel døgnbehandling af misbrug på Kastaniegården ved Vordingborg i de skønneste naturomgivelser lige ned til Storstrømmen.

Vælg Plan A til døgnbehandling af misbrug

Kastaniegården ved Vordingborg på Sjælland er et godkendt misbrugstilbud med døgnbehandling af misbrug til voksne iht. SUL §141 og SEL§101 jf. §107.

Se via disse links vores sider på Tilbudsportalen, hvor der både informeres om Plan As behandlingstilbud i Vordingborg og på Frederiksberg.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage

Dialektisk adfærdsterapi

Behandlingen har fokus på at lære borgerne nye færdigheder til at regulere deres følelser og deres uhensigtsmæssige adfærd.

Kvindebehandling 

Kvinder er i en kønsopdelt terapigruppe, så de kan arbejde med de mest sårbare problematikker, som de ofte ikke kan overskue når der er mænd tilstede.

Høj personale-normering om aftenen

Gør at vi også tilbyder miljøterapeutisk behandling fra 16.00-21.00.

Samarbejde

Dokumentation,  inddragelse af og information til samarbejdspartnere er på et højt kvalitetsniveau.

Alkoholbehandling hjælper dig af med dit alkohol problem

Kastaniegårdens bygninger

Kastaniegården består af en 3 fløjs hovedbygning, og 3 mindre ejendomme på området.

I hovedbygningen er der fælles tv/opholdsstue, køkken/spisestue, foredragssal med storskærm, samt terapilokaler. Det er også her reception og kontorlokaler er placeret. Kælderetagen rummer blandt andet træningsrum og kreativitetsrum, samt vaskerum og opbevaringsrum. Bo-enhederne i hovedbygningen er opdelt, så mænd og kvinder har hver deres afdeling med tilhørende tv-stue.

Det særlige ved døgnbehandling på Kastaniegården

På Kastaniegården vægter vi højt, at behandlingsramme og metoder imødekommer den diversitet, som målgruppen rummer og har udfærdiget en behandlingsskabelon, hvor borgerne på daglig basis indgår i gruppesessioner.

Her arbejder vi ud fra en overordnet kognitiv forståelsesramme, hvor kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi er integreret i behandlingsprogrammet. Endvidere tilbydes ugentlige individuelle jeg-støttende samtaler, og en miljøterapeutisk ramme, der understøtter en rehabiliteringsfremmende proces for den enkelte borger.

Kastaniegårdens rammer er effektive til døgnbehandling af misbrug

Kastaniegården ligger i naturskønne omgivelser ca. 10 km uden for Vordingborg, lige ud til Storstrømmen og tæt på skov og strand. Et misbrugscenter bestående af smukke gamle bygninger og en indretning, der bidrager til en afslappet og behagelig stemning – og understøtter ønsket om et liv uden misbrug.

Kastaniegårdens udendørs faciliteter

Udendørsfaciliteterne består af direkte adgang til vandet, hvor du fx finder en badebro, boldbaner, udendørs shelter, have, grønne arealer, små områder med grøntsags-bede, flere terrasser og opholdsområder – og en masse kastanietræer.

Udenfor kan borgerne spille bl.a. fodbold, disc-golf, beachvolley og basketball.

Her har vi vores egen sauna, hvor vi arrangerer saunagus 5-7 gange om ugen med uddannede gusmestre.

Kastaniegårdens værelser

Alle værelser kan aflåses med egen nøgle, er møblerede og indflytningsklar. Værelserne er varierende i størrelse og indretning. Der er wifi adgang på alle værelser. De fleste værelser har havudsigt – andre udsigt over haven.

Kastaniegårdens aktiviteter

På Kastaniegården har vi dagligt aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne. Det er både strukturerede og fast integrerede tilbud, som fx kropsbevidsthed, yoga, og mindfullness, men også spontane situationsbestemte aktiviteter, som fx cirkeltræning, beachvolley, bordfodbold, basketball, fodbold, brædtspil mm. der tilbydes løbende.

For at inspirere og berige borgeren er der løbende tilbud om kulturelle og kreative aktiviteter. Borgeren inddrages i aktivitetsplanlægningen, og er med til at skabe samhørighed og ejerskab.

Plan A misbrugsbehandling

Kosten på Kastaniegården

I døgnbehandling af misbrug på Kastaniegården, tilbydes borgeren tre hovedmåltider, og frugt og lette måltider i løbet af dagen.

Borgeren tilbydes at deltage i kostplanlægningen i samarbejde med Kastaniegårdens kok, ligesom der tages højde for specifikke kosthensyn.

Et fokuspunkt på Kastaniegården er at tilbyde en ernæringsrig og inspirerende kost, der både understøtter restituering, og samtidig introducerer gode madvaner.

Center for alkoholbehandling og stofmisbrug på Frederiksberg

Socialrådgiverhjælp under døgnbehandlingen

Når borgeren indskrives på Kastaniegården til døgnbehandling af misbrug, tilbyder vi samtidig socialrådgiverbistand, så borgeren kan få afklaret evt. akutte eller forstyrrende spørgsmål, og nemmere fokusere på den behandlingsmæssige proces. Derudover hjælper vi med og kan ledsage til relevante aftaler.

Mulighed for psykiatrisk hjælp

Ved døgnbehandling på Kastaniegården, har borgeren mulighed for at få en aftale med vores psykiater. Her drøftes evt. psykiske problemstillinger og gives en vurdering af, om der er behov for yderligere psykiatrisk hjælp. Det sikrer, at borgeren også får den nødvendige hjælp i forhold til det mentale velbefindende.

Vurderes det her at borgeren skal tilbydes medicin, er det frivilligt om borgeren vil tage i mod dette tilbud. Siger borgeren ja til medicin under opholdet på Kastaniegården, vil vi i samråd med psykiater løbende evaluere på den medicinske indsats, og afholde en opfølgende samtale, hvor det vurderes om medicinen skal reguleres.

Er der brug for psykiatrisk udredning af borgerens tilstand, er der mulighed for at tilkøbe udredning hos vores psykiater.

Mulighed for efterbehandling

Den første tid efter intensiv dag- eller døgnbehandling er typisk den vanskeligste. Borgeren kan føle sig ensom, alene og sårbar, når borgeren igen er hjemme alene eller med familien. Det kræver fortsat fokus og hårdt arbejde at fastholde afholdenhed og de nye sunde vaner skal for alvor stå deres prøve. Derfor tilbyder Plan A dagbehandling og ambulant efterbehandling, der følger op på døgnbehandlingen.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her