PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Dagbehandling af misbrug på Frederiksberg

Få professionel dagbehandling af misbrug og overforbrug af alkohol, stoffer og medicin centralt på Frederiksberg. Et intensivt og struktureret tilbud om dagen, mens borgeren bor derhjemme.

Hvem er dagbehandling misbrug rettet til?

Plan A’s tilbud om dagbehandling misbrug retter sig til voksne over 18 år, og kan ydes iht. SUL § 141 og SEL § 101. Plan A er godkendt af Socialtilsynet til at yde behandling for stofmisbrug eller alkoholmisbrug.

Hvor foregår dagbehandling af misbrug?

Plan A’s dagbehandling er beliggende på Vodroffsvej på Frederiksberg, lige ved Søerne og Vesterport Station. Her bor vi i en almindelig boligbebyggelse på to etager, hvor borgere i stueetagen har eget køkken, bad og opholdsstuer. På første sal er der kontorer, terapi- og samtalelokaler.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage

Dialektisk adfærdsterapi

Behandlingen har fokus på at lære borgerne nye færdigheder til at regulere deres følelser og deres uhensigtsmæssige adfærd.

Bredt terapeutisk spektrum

Udover misbrugsbehandling kan Plan A tilbyde traumeterapi, NLP, eksistentiel psykodynamisk psykoterapi og dialektisk adfærdsterapi.

Nærværende og menneskelig kultur

Vi arbejder helhedsorienteret og transparent, og har en kultur med lethed, dybde, humor og konsekvens i samværet med borgerne.

Samarbejde

Dokumentation,  inddragelse af og information til samarbejdspartnere er på et højt kvalitetsniveau.

Hvordan foregår dagbehandlingen af misbrug?

Der er et struktureret dagligt program alle hverdage, hvor borgeren møder kl. 8.30-14.00.

Alle dage er der deltagelse i terapeutiske grupper og undervisning. Der tilbydes ugentlige enesamtaler som supplement til den øvrige behandling.

Derudover er der én gang om ugen tilrettelagt aktiviteter, der kan have fysisk, kulturel eller social karakter.

Borgeren inddrages i indkøb, madlavning, madbudget osv. for træning af ADL færdigheder.

Alkoholbehandlingen giver dig livet tilbage
Alkoholbehandling hjælper dig af med dit alkohol problem

Plan A’s metoder i dagbehandling af misbrug

Dagbehandlingstilbuddet på Plan A tager udgangspunkt i gruppedynamikker. Disse dynamikker omhandler såvel den gruppebaserede terapeutiske indsats, som det mere uformelle samspil borgerne imellem, i en forudsigelig hverdagsstruktur.

Den anvendte tilgang tager udgangspunkt i psykodynamisk terapi og kognitive elementer, med henblik på at opnå indsigt og forståelse af både individuelle og generelle rusmiddelproblematikker.

Der tilbydes desuden ugentlige, individuelle jeg–støttende samtaler.

På Plan A målrettes behandlingen til hver enkelt borgers specifikke udfordringer.

Rart at vide om dagbehandling af misbrug

Under indskrivningen vil der ske en løbende orientering om borgerens situation, og der udfærdiges behandlingsplan og fremsendes statusskrivelse undervejs i forløbet alt efter gældende behandlingsperiode.

Der er mulighed for psykiatrisk tilsyn, ligesom Plan As dagbehandling tilbyder socialfaglig bistand.

Det er en forudsætning for deltagelse i dagbehandlingen, at borgeren kan præsentere afholdenhed fra alle rusmidler inklusiv alkohol fra indskrivningsdagen.

Der anbefales en indskrivning af minimum 3 måneders varighed.

Dagbehandling misbrug kan også bestå af:

Enesamtaler

Et samtaleforløb består af en-til-en samtaler i cirka 45 minutter. Samtaleforløb henvender sig til borgere, der er eller har været i behandling af misbrug  – eller måske ønsker behandling – men som har brug for fx:

    • Personlig udvikling og afklaring
    • Et kort, indslusende motivationsforløb
    • Støtte til specifikke problematikker
    • Langsom udslusning efter et behandlingsforløb
    • En særlig tilbagefaldsforbyggende indsats.

Samtaleforløb henvender sig også til borgere, der er i arbejde og som ønsker et mere diskret behandlingsforløb.

Borgeren får sin egen terapeut, og tilrettelægger de enkelte aftaler sammen.

Et samtaleforløb kræver en godkendelse af misbrugscenter, og vil typisk bestå af 5 -10 samtaler, der skal afvikles indenfor 3 måneder.

Plan A

Pårørende samtaler 

Nogen gange er der brug for en ekstra indsats hos familien eller andre pårørende, når misbruget har haft en stærk indvirkning på familiedynamikken og trivslen. Pårørendesamtaler er fokuserede samtaler, der henvender sig til f.eks. partner eller forældre. Formålet er at give nye handlestrategier både overfor den misbrugende, men i høj grad også til den pårørende selv.

Der er typisk tale om 2-5 samtaler i en periode på 2-3 måneder.

Parsamtaler

Parforholdet kan blive påvirket i negativ retning, hvis den ene eller begge parter er eller har været i et misbrug, eller hvis der er børn involveret.

Der er typisk tale om 3-5 parsamtaler over en kort periode.

Samtalerne skal bevilges af misbrugscenteret.

Misbrugsbehandling-Plan-A

Plan A’s har flere behandlingstilbud

Er dagbehandling ikke det rette tilbud, tilbyder Plan A også døgnbehandling for borgere. der har brug for mere intensiv behandling eller behandling væk fra hjemmemiljøet, og ambulant behandling og efterbehandling for de der har brug for et mindre intensivt tilbud. Endelig har Plan A også et udgående team målrettet borgere, der ikke kan eller ønsker at modtage behandling sammen med andre.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her