Plan A – Dit center for misbrugsbehandling

Plan A er dit center for misbrugsbehandling med effektiv alkohol- og stofmisbrugsbehandling på Frederiksberg, og døgnbehandling i Vordingborg.

Et veletableret center for misbrugsbehandling

Siden starten i 2005 er Plan A vokset fra at være to medarbejdere i beskedne lokaler på Rathsacksvej på Frederiksberg, til flere afdelinger med omkring 38 ansatte og eksterne konsulenter tilknyttet.

I dag består Plan A af følgende afdelinger:

    • alkoholbehandling på Falkoner Alle 1, Frederiksberg
    • dag- og ambulant behandling på Vodroffsvej 13, Frederiksberg
    • døgnbehandling på Kastaniegården ved Vordingborg.
    • udgående team for individuel behandling med base på Frederiksberg.

Plan A tilbyder behandling til personer over 16 år med et problemgivende forbrug af rusmidler.

Alkoholbehandling København

Vores løfte som center for misbrugsbehandling

Plan A’s stræber efter at rådgive og yde behandling af høj kvalitet til dig ud fra opdateret faglig viden og metodikker. Vi arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og nogen gange på tværs af faggrænser. Formålet kan enten være afholdenhed fra rusmidler eller reduktion af rusmidler – baseret på dit individuelle behov.

Sammen fokuserer vi på at finde ind til dine ressourcer og personlige styrker, og dine underliggende drivkræfter bag afhængigheden og misbruget. Målet er at du opnår øget trivsel og funktionalitet, og at din  sociale- og samfundsmæssige inklusion sikres.

Er du samarbejdspartner og henviser fra kommune, hospital eller forsikring, så læs mere her:

Plan A’s center for misbrugsbehandling tilbyder:

Alkoholbehandling 

På Plan A tilbydes du gratis og anonym alkoholbehandling – uden først at skulle have en henvisning ved egen læge eller anden myndighed. Du kontakter os blot for at komme i gang. Det gælder uanset om du vil drikke mindre eller helt stoppe med at drikke alkohol.

Behandlingen sker på Frederiksberg eller online, og i form af samtaler og evt. gruppeforløb med ligesindede.

Døgnbehandling

Døgnbehandling er et skærmet ophold af varierende længde. Her bor du på Kastaniegården ved Vordingborg under hele forløbet. Kastaniegården er et 100% stof -og alkoholfrit miljø.

Formålet er at du kan komme til kræfter fysisk og psykisk, opnå en vedvarende og bæredygtig afholdenhed fra rusmidler, og opnå forøget funktionalitet og trivsel.

Tilbuddet inkluderer daglige, gruppebaserede forløb og aktiviteter, der styrker dine sundhedsfaglige og relationelle kompetencer. Derudover får du strukturerede, individuelle, jeg-støttende og terapeutiske samtaler.

Under døgnopholdet er der mulighed for social- og sundhedsfaglig bistand, og psykiatrisk tilsyn.

Ambulant efterbehandling 

Ambulant efterbehandling er et struktureret gruppebaseret forløb, 2 eftermiddage om ugen på Frederiksberg, der er tilpasset dig, der har haft længere afholdenhed i hjemmemiljøet, men fortsat har behov for støtte.

Der er under indskrivningen krav om absolut afholdenhed fra rusmidler inkl. alkohol.

Individuel behandling (Udgående team)

 Dette er et ambulant forløb for dig, der enten ikke ønsker eller har muligheden for, at indgå i et gruppebaseret forløb fx pga. job eller psykosociale årsager. Tid og sted tilpasses dig. Tilbuddet kræver ikke absolut afholdenhed, og behandlingen kan bestå af en motiverende indsats.

Dagbehandling 

Dagbehandling er et intensivt gruppebaseret forløb, som henvender sig til dig, der er motiveret for et absolut rusmiddelophør. Dagbehandlingsforløbet er ofte en fortsættelse af et længerevarende forløb, der begyndes med et døgnophold. Behandlingen foregår i et 100% stof -og alkoholfrit miljø.

Behandlingen er med dagligt fremmøde kl. 8.30 – 14.00 på Frederiksberg, hvor vi desuden tilbyder ugentlige enesamtaler og socialfaglig og psykiatrisk bistand.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her