Misbrugsbehandler – personale på Kastaniegården, Vordingborg

Michael Schou

Michael Schou

Leder af Plan A

Læs mere

Email: ms@plan-a.nu

Michael har arbejdet med misbrugsbehandling på både dag- og døgninstitutioner, hvor han har fungeret som behandler, og efterfølgende haft ledende stillinger. I 2005 grundlagde han Plan A Kursus- og Terapicenter i partnerskab med Michael Haugtved.

Uddannelse og kurser
Psykoterapeut
DAC
ID – Life coach
Akademiuddannelse i Ledelse

Martin Ihmels

Martin Ihmels

Daglig leder

Læs mere

Sikker mail: kg2@planamail.dk
Mobil: +45 2216 5072

Martin har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, samt på et socialpsykiatrisk § 107 botilbud. Han har desuden erfaring som mentor ved anden aktør, samt relationsbåret individuel misbrugsbehandling. Har været ansat på Kastaniegården siden åbningen i 2019, hvor han har været misbrugsbehandler, samt teamleder, inden han tiltrådte som daglig leder i 2020.

Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Kognitiv adfærdsterapeut
Dialektisk adfærdsterapeut (DAT)
Gusmester ved Dansk saunaselskab og Force Nordic
Situationsbestemt ledelse v/Niels Brock
Neuroaffektiv ledelse

Martin Østermann Madsen

Martin Østermann Madsen

Teamleder

Læs mere

Mail: kg8@planamail.dk
Mobil: +45 2080 7891

Martin har gennem mange år arbejdet på forskellige bo- og uddannelsestilbud for børn og unge. Martin har varetaget både underviser- og kontaktfunktioner for de unge med mangeartede psykosociale udfordringer.

Uddannelser og kurser
Psykoterapeut
Certificeret i problemløsende gruppeterapi
Social pædagog

Frans Róin

Frans Róin

Psykiater

Læs mere

Email: frro@tjele.com
Telefon: +45 2323 1758

Frans er tilknyttet Plan A som ansvarlig læge, og psykiatriske konsulent. Han har arbejdet indenfor Regionerne som ansvarshavende psykiater igennem flere år.

Uddannelse og kurser 
Læge og psykiater
Efteruddannelse i Kognitiv adfærdsterapi
Psykodynamisk terapi
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

Maria Christoffersen

Maria Christoffersen

Læge

 

Læs mere

Mail: kg9@planamail.dk

Maria er til daglig praktiserende læge i lokalområdet og har været tilknyttet Kastaniegården siden november 2019.

Uddannelse
Uddannet læge fra Københavns universitet i januar 2012
Speciallæge i almen medicin siden november 2020

Trine Jeppesen

Trine Jeppesen

Sygeplejerske

 

Læs mere

Mail: kg11@planamail.dk
Mobil: +45 2080 7890

Trine har mangeårig erfaring som sygeplejerske, koordinator og souschef fra det medicinske og retspsykiatriske speciale på hospitaler i Region Sjælland og ældreområdet i kommunalt regi.

Trine har arbejdet som konsulent, i privat regi, med udvikling af dansk rehabilitering og ældrepleje i Kina.

Uddannelse og kurser
Sygeplejerske
Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk kvalitetsudvikling
DOL – Den offentlige Lederuddannelse – Offentlig ledelse
Sandberg – ledelse og udvikling – Trivsels agent

Allan Kolath-Møbjerg

Allan Kolath-Møbjerg

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

Mail: kg18@planamail.dk
Mobil: +45 2255 2055

Allan har, gennem hans arbejde som personlig træner og kostvejleder, mange års erfaring i at flytte mennesker, både fysisk og psykisk. Han har ligeledes været leder indenfor restaurationsbranchen og centerleder i et større fitnesscenter.
Han blev i februar 2022 uddannet som misbrugsbehandler på DAC-uddannelsen, og har siden januar 2022 været tilknyttet Plan A døgnbehandling.

Uddannelse og kurser
Misbrugsbehandler v/ DAC
Certificeret DACA akupunktur v/ DAC
Akademimerkonom (Økonomi & ressourcestyring)
Personlig træner
Fitness instruktør
Biking Instruktør
Crossfit instruktør
Kostvejleder v/ Fitness Institute

Christian Thomsen

Christian Thomsen

Misbrugsbehandler

 

Læs mere
Mail: kg13@planamail.dk
Mobil: +45 2080 7894

Christian har mange års erfaring indenfor misbrugsområdet, hvor han har været behandler/rådgiver på en døgninstitution.

Uddannelse og kurser
DAC
Certificeret i Problemløsende Gruppeterapi
Positiv psykologi vejleder
MI – motiverende samtale
Certificeret NADA akupunktur
De små skridts metode
Mindfulness instruktør
Dialektisk adfærdsterapeut (DAT)

Agnez Johansen

Agnez Johansen

Misbrugsbehandler

 

Læs mere
Mail: kg12@planamail.dk
Mobil: +45 2222 4712

Agnez har mange års erfaring indenfor misbrugsområdet, hvor hun har været behandler/rådgiver på en døgninstitution.

Uddannelse og kurser
DAC
Certificeret i Problemløsende Gruppeterapi
Positiv psykologi vejleder
MI – motiverende samtale
Certificeret NADA akupunktur
De små skridts metode
Mindfulness instruktør
Pårørende kurser
Skam og misbrug
Reiki Healer
Dialektisk adfærdsterapeut (DAT)

 Anita Bredahl

Anita Bredahl

Misbrugsbehandler

 

Læs mere

Mail: kg15@planamail.dk
Mobil: +45 2258 2000

Anita har tidligere været beskæftiget med udsatte børn og familier, samt psykisk sårbare unge. Anita har været myndighedssags-behandler indenfor børn-og unge området, hvor hun blandt andet har siddet med i SSP og forebyggelsesgruppen ved Sydsjællands- og Lolland Falsters politi.

Uddannelse og kurser
Psykoterapeut
Socialrådgiver
Kontoruddannelsen
Supervisor
Coaching (med fokus på ungesamtaler)
Certificeret i problemløsende gruppeterapi
Kursus i dialektisk adfærdsterapi og grundkursus i kognitiv terapi

Mina Lundgren

Mina Lundgren

Koordinator

 

Læs mere

Mail: ml20@planamail.dk

Mina har tidligere arbejdet som fitness instruktør og lægeeksamineret massør. Derudover har hun en lang karriere indenfor sundhedssektoren og døgninstitutioner bag sig.

Uddannelse og kurser
Pædagog, indenfor specialpædagogik med fokus på mennesker i ubalance mentalt og fysisk
Fitness instruktør
Lægeeksamineret massør
Gusmester ved Det Danske Saunaselskab

Peter Søbygge

Peter Søbygge

Miljøterapeut

 

Læs mere

Mail: peter20@planamail.dk

Peter har i 12 år arbejdet med misbrugsbehandling i Jyderup Fængsel, hvor han var konstitueret teamleder og coach.

Uddannelser og kurser
Danish Addiction Counselor (DAC)
Organization & Relationship systems coaching fundamentals (ORSC)
Problemløsende gruppe terapi (CENAPS)
Tværfaglige kursus om børn i familier med alkoholproblemer (Region H)
NADA Akupunktør
Gusmester ved Det Danske Saunaselskab

Sus Rask

Sus Rask

Miljøterapeut

 

Læs mere

Mail: sr@planamail.dk

Sus har mange års erfaring fra arbejde på forsorgshjem, herberg og døgninstitution for anbragte børn og unge. Sus har endvidere arbejdet som socialvicevært for belastede unge og som behandler på Psykisk Sygehus Oringe. Sus er næstformand for et forsorgshjem i Danmark.

Uddannelser og kurser
Socialpædagog
Supervisor, mentor og coach
Metode-relations arbejde
Certificeret i Per Revsted motivationsarbejde
Konflikthåndtering og Deeskalering
Fitness,-spinning og løbeinstruktør
Gusmester

Torben Reiter

Torben Reiter

Miljøterapeut

 

Læs mere

Torben har arbejdet med misbrugere og psykisk sårbare i rusmiddelbehandling regi og i socialpsykiatrien. Begge steder i udkørende funktion, til folk i eget hjem.

Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Mindfulness instruktør
Fitness instruktør
Løsningsorienteret samtaleteknik
Naturterapeut
Gusmester ved Det Danske Saunaselskab

Katja Jensen

Katja Jensen

Miljøterapeut

 

Læs mere

Mail: kg20@planamail.dk

Katja har praksiserfaring med arbejde i psykiatrien på afd. “De særlige pladser” på Oringe sygehus.
Endvidere har hun arbejdet med samtaleterapi og selvhjælpsgrupper for seksuelt krænkede, samt undervist på skoler i “Kroppen fortæller”/ grænsesætning.

Uddannelse og kurser
Social- og sundhedsassistent
Nada Kursus

Kristian Simonsen

Kristian Simonsen

Miljøassistent

 

Læs mere

Mail: kristianbs@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2029

Kristian har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, hvor han især har været optaget af krop, sundhed og bevægelse.

Uddannelse og kurser
Socialpædagog
Gusmester ved Det Danske Saunaselskab

Jonas Lillundal

Jonas Lillundal

Miljøassistent

 

Læs mere

Jonas har de sidste mange år arbejdet indenfor det specialpædagogiske område på skoler, efterskoler, som ledsager og på botilbud, for borgere med behov for massiv 1 til 1 støtte.

Uddannelser og kurser
Jonas er i gang med, at uddanne sig til psykoterapeut
Gusmester ved Det Danske Saunaselskab

Christian Hauerslev

Christian Hauerslev

Miljøassistent

 

Læs mere

Mail: chr19@planamail.dk

Christian har tidligere været faglig koordinator i sit erhverv som Falckredder. På Kastaniegården er Christian miljøassistent i aften- &  nattetimerne.

Uddannelse
Falckredder

Ulrik Hansen

Ulrik Hansen

Kok

 

Læs mere

Mail: ulrik-kastaniegaarden@planamail.dk 
Telefon: +45 3555 2029

Ulrik er kok på Kastaniegården. Han har arbejdet på flere internationale restauranter, samt været ansvarshavende som køkkenleder på en række specialskoler.

Uddannelse og kurser
Kok

Jimmy Luthmann

Jimmy Luthmann

Vicevært

 

Læs mere

Mail:  jl@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2029

Uddannelse
Tømrer

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her