PLAN A – ER ET LIV UDEN MISBRUG

Hjælp til bekymrede pårørende til stofmisbrugere

Plan A tilbyder hjælp til pårørende til stofmisbrugere. Hvis du er bekymret for stofmisbruget hos en person tæt på dig, så lad os hjælpe med individuel rådgivning. 

Det er hårdt at være pårørende til stofmisbrugere

At være pårørende til stofmisbrugere er ofte hårdt, nedbrydende og ensomt. Måske du føler at du ikke er god nok, at du har fejlet som pårørende, eller at det er for svært at tale med andre om. På Plan A oplever vi, at pårørendes bekymringer forandres, når de deles med andre i samme situation. At det hjælper at sætte ord på og dele dem med andre, der står i samme situation.

”Det er enormt positivt at tale med ligestillede, som forstår ens egen situation og kan udveksle erfaring og tale med hinanden om alt
på en åben måde”

Pårørende til en alkoholiker får gode råd og støtte

Få pårørendehjælp hos Plan A

Som pårørende til stofmisbrugere hjælper vi dig med:

  • Viden om misbrug og misbrugsproblemer
  • Indblik i hvordan et misbrug påvirker familie, parforhold og venskaber
  • Løsningsmodeller, der er brugbare uafhængigt af hvordan misbrugeren håndterer sit liv
  • Redskaber til at skabe nye styrkende relationer i familien, parforholdet eller venskabet
  • Introduktion til selvhjælpsgrupper og pårørendenetværk.

Så du får:

  • indsigt i hvordan misbruget har påvirket dig
  • bearbejdet de traumer, der har sat sig i sind og krop
  • mulighed for at støtte misbrugeren i sit behandlingsforløb.

Pårørende til stofmisbrugere er vigtige behandlingsmedspillere

For det er ofte de nære pårørende til stofmisbrugere, der spiller den afgørende rolle i at få misbrugeren til at starte i misbrugsbehandlingen.

Det skyldes at det ofte er de nære pårørende, der:

  • bedst kan gribe ind
  • kan hjælpe misbrugeren med at forstå alvoren
  • kan få misbrugeren til at se behovet for professionel behandling
  • er den største praktiske og følelsesmæssige støtte og opbakning
  • kan holde den afhængige ansvarlig før, under og efter endt behandling
  • yder den bedste støtte i svære perioder
  • sætter sig ind i og bakker op om misbrugerens behandlingsplan
  • lærer at håndtere vanskelige situationer og konflikter.

Hvordan kan pårørende til stofmisbrugere konfrontere misbrugeren?

Det er ofte de pårørende til stofmisbrugere, der kræver at misbrugeren går i behandling. For det er normalt de pårørende, der ser behovet og oplever konsekvenserne af misbruget, længe inden misbrugeren selv erkender det.

Men hvordan kan du som pårørende tage den svære samtale og motivere misbrugeren til at komme i behandling? Det kan vores dygtige rådgivere sparre med dig om og vejlede dig i.

Gode råd til den svære samtale med en misbruger

Den svære samtale mellem dig som pårørende og din nære som misbruger kan nemt ende i diskussion og skænderier. For din nære misbruger har eller vil ofte ikke stå ved og erkende misbruget. Det benægtes, negliceres, tales uden om – for ofte har din nære misbruger endnu ikke indset at misbruget skaber problemer, slet ikke for andre end misbrugeren selv.

Der findes ikke én rigtig plan for den svære samtale, men baseret på vores erfaring, anbefaler på Plan A, at du i konfrontationen med misbrugeren:

  • er klar og tydelig og står helt fast på misbruget og at det er uacceptabelt for dig
  • har skrevet det du vil sige i stikord eller et brev – så du husker at få det hele med
  •  overvejer og er forberedt på de forskellige mulige udfald og reaktioner
  • har holdt møde og er helt enig med evt. andre deltagende nære pårørende
  • planlægger samtalen et sted, hvor du føler dig tryg og der er ro og privatliv
  •  vælger et tidspunkt først på dagen, hvor misbrugeren endnu ikke er meget påvirket
  • fortæller hvad misbrugeren betyder for dig
  • fokuserer fremadrettet på det du gerne vil opnå – fremfor at fokusere på fortiden (med skyld og skam)
  • fortæller at der er håb forude og du tror på behandling vil lykkes og hvad det vil betyde for dig
  • undlader at indgå i diskussioner – det fører ingen steder hen
  • kun har ét behandlingstilbud med – flere tilbud giver mulighed for en diskussion
  • bliver på din egen banehalvdel og fortæller hvordan du har det, hvad misbruget gør ved dig og at du ikke vil leve med det
  • kun stiller ultimatum op, som du – uanset reaktionen – kan og vil overholde.

Kontakt os for hjælp, sparring og forslag på den helt rette behandling.

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her