Misbrugskonsulent – personale på Frederiksberg

Michael Schou

Michael Schou

Leder af Plan A

Læs mere

Email: ms@plan-a.nu

Michael har arbejdet med misbrugsbehandling på både dag- og døgninstitutioner, hvor han har fungeret som behandler, og efterfølgende haft ledende stillinger. I 2005 grundlagde han Plan A Kursus- og Terapicenter i partnerskab med Michael Haugtved.

Uddannelse og kurser
Psykoterapeut
DAC
ID – Life coach
Akademiuddannelse i Ledelse

Tina Sparrebro

Tina Sparrebro

Leder af udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam1@planamail.dk
Mobil: +45 2844 9316

Tina har arbejdet indenfor misbrugs- og psykiatriområdet i adskillige år. Hun har haft såvel behandler som ledelses stillinger indenfor døgn-, dag- og ambulant misbrugsbehandling og på bosteder.

Uddannelse og kurser
Socionom
Kognitiv psykoterapeut
Diplomuddannelse i Ledelse
Sundheds- og livsstils coach
Diplomuddannelse i Voksenpædagogik, Misbrugsbehandling, Gruppebehandling

Charlotte Nielsen

Charlotte Nielsen

Leder af dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: dagbehandling1@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2000

Charlotte har arbejdet som misbrugsbehandler og daglig leder/programleder siden 1995 og har i mange år undervist i misbrugsbehandling og terapiteknikker på Dansk Addiction Counselor, DAC uddannelsen. Hun er forfatter til ”Rivolta konceptet”; behandling af unge med misbrug, og har ligeledes haft sin egen praksis i adskillige år, med blandt andet implementering af ”Rivolta konceptet” i offentlig regi, kurser, undervisning og supervision af fagfolk.

Uddannelse og kurser:
DAC (Danish Addiction Counselor).
NLP, Master Practitioner.
DAT Terapeut.
Autoriseret til certifikatgivende kurser for gruppeledere i TAPP (Teenage Power Program) og BEM (Børn er også mennesker) for børn og unge fra misbrugsramte hjem v/Laurell Krossness, USA.
Indre barn – Terapi teknikker: ”Inner Child”, ”Creating Love” og ”Breaking the Cycle” v/Kip Flock, USA.

Kasper Ellekjær

Kasper Ellekjær

Misbrugsbehandler i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam7@planamail.dk
Mobil: +45 6185 6000

Kasper har arbejdet som opsøgende gadeplansmedarbejder, på socialpsykiatriske botilbud og sikrede institutioner for unge.

Uddannelse og kurser
Glarmester
Pædagog
Grunduddannelse i kognitiv terapi

Charlotte Rymsz

Charlotte Rymsz

Misbrugsbehandler i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam5@planamail.dk
Mobil: +45 5370 1550

Charlotte har arbejdet som coach og mentor hos anden aktør igennem flere år. Hun har desuden været foredragsholder, og brevkasseredaktør for organisationen Drug Rebels.

Uddannelse og kurser
ID – lifecoach
Kognitiv diplomuddannelse i misbrug
Diplom i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
Gruppefacilitator uddannelse
Certificeret NADA akupunktur

Sascha Just Gram

Sascha Just Gram

Misbrugsbehandler i udgående team

 

Læs mere

Sikkermail: udgteam9@planamail.dk
Mobil: +45 4086 6000

Sascha har primært arbejdet med misbrug, socialt udsatte og borgere med psykiatriske problemstillinger. Hun har siddet som fast medlem af kommunens rehabiliteringsteam, som medlem af samarbejdsorgan mellem
kommunerne og psykiatrien, samt medlem af samarbejdsorgan mellem kriminalforsorgen og kommunerne, herunder projekt ”God løsladelse”. Sascha har endvidere arbejdet med den kommunale ungeindsats for
borgere over 18 år.

Uddannelser og kurser
Sascha er uddannet socialrådgiver, og har erfaring fra det specialiseret voksenområde i kommunalt regi.

 

 

Sabina Christensen

Sabina Christensen

Misbrugskonsulent i udgående team

Læs mere

Sikkermail: udgteam3@planamail.dk
Mobil: +45 4181 4231

Sabina har arbejdet indenfor socialpsykiatrien, på forsorgshjem og herberg og har erfaring som coach ved anden aktør.

Uddannelse og kurser
Social pædagog
Neuroaffektiv psykoterapeut
Motivationsuddannelse

Dorthe Bilsing Stahlhut

Dorthe Bilsing Stahlhut

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: ds@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2000

Dorthe har tidligere været ansat som misbrugsbehandler i Horserød Statsfængsel, og har ligeledes haft frivilligt arbejde inden for misbrugsområdet. Under sin DAC-uddannelse var hun i praktik på døgninstitutionen Tjele Orelund og den ambulante behandling Dansk Misbrugsbehandling (DMB).

Uddannelser og kurser
DAC (Danish Addiction Counselor).
Diplom i DAC´s kognitive Adfærdsterapi.
Kursus i ”Den Motiverende Samtale” (MI).
Certificeret NADA akupunktur.
Certificeret Mindfulness instruktør.
Certificeret i problemløsende gruppeterapi.
Undervisningsmodul i Neuropædagogik og neuropsykologi.
Kursus i antisociale personlighedstræk og misbrug; ”Ro på”.
Kursus i medicinhåndtering.

Thor Vegge

Thor Vegge

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: thorvegge@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2000

Thor har tidligere arbejdet i en del år indenfor kommunikationsbranchen. Han har som psykoterapeut både haft egne klientforløb, og har arbejdet terapeutisk med indsatte i danske fængsler.

Thor har fokus på de kropslige ressourcer og supplerer ofte de individuelle samtaler med let tilgængelige fysiske øvelser, der skaber fundament for at kunne rumme mere krævende tilstande. Han har kendskab til ressourceorienteret færdighedstræning, TRE, bioenergetik, neurologiske resilliensøvelser og terapeutisk dans/bevægelse.

Relevant uddannelse og kurser
Gestaltterapeut
Coach/NLP business performer
Efteruddannelse i relationel traumeterapi

Henrik Rasmussen

Henrik Rasmussen

Misbrugsbehandler i dagbehandlingen

Læs mere

Sikkermail: hr@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2000

Henrik er ingeniør og har beskæftiget sig en del med HR – området.
Han har senere uddannet sig som psykoterapeut og coach, og har i en del år drevet eget firma med fokus på psykoterapi og coaching.
Henrik har endvidere været tilknyttet Exit, hvor han har arbejdet terapeutisk med tidligere kriminelle, samt voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.
Henriks tilgang er helhedsorienteret og baseret på eksistentiel psykologi, filosofi og humanisme, hvor hensigten er at fremme personlig indsigt, livsmening og trivsel. Henrik har fokus på de kropslige ressourcer og bruger bl.a. kropsterapi, TRE og meditation i sit møde med vores borgere.

Uddannelse og kurser
Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut, MPF
Eksistentiel Coach
Behandling af menneskelige traumer og pres

 

Christina Spinney

Christina Spinney

Socialrådgiver i dagbehandlingen

 

Læs mere

Sikkermail: cs@planamail.dk
Telefon: +45 3555 2000

Christina har i mange år arbejdet i en Børne- og familieafdeling, hvor hun har varetaget komplekse børne- og ungesager. Hun har arbejdet med vejledning og støttetiltag til familier med svær dysfunktion, herunder omsorgssvigt, misbrug, vold og psykisk sygdom.
Christina har beskæftiget sig med godkendelse og undervisning af plejefamilier og derudover har hun varetaget en funktion som social døgnvagt, hvor hun har håndteret akutte socialfaglige udfordringer i kommunens lukketid.

Uddannelse og kurser
Uddannet socialrådgiver
Socialstyrelsens kompetencekursus som familieplejekonsulent
Den svære børne- og ungesamtale
Samtaler med børn med psykisk syge forældre
Konflikthåndteringskursus
Samarbejdet med forældre til anbragte børn

 

Merete Borup

Merete Borup

Administrativ misbrugskonsulent

Læs mere

Sikkermail: mereteborup@planamail.dk

Merete er administrativ konsulent i dagbehandlingen. Merete har i en del år beskæftiget sig med beskæftigelseslovgivningen i Frederiksberg og Københavns kommune og hun har arbejdet med misbrugere, samt med hjemløse i kommunalt og regionalt regi. Sidst har hun været projektleder for et beskæftigelsesprojekt for udsatte unge på en stor erhvervsskole.

Uddannelse og kurser
Socialrådgiver
Cand.pæd.soc.

Frans Róin

Frans Róin

Psykiater

Læs mere

Email: frro@tjele.com
Telefon: +45 3555 2000

Frans er tilknyttet Plan A som ansvarlig læge og psykiatriske konsulent. Han har arbejdet indenfor Regionerne som psykiater igennem flere år.

Uddannelse og kurser 
Læge og psykiater
Efteruddannelse i Kognitiv adfærdsterapi
Psykodynamisk terapi
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

 

 

FacebookLinkedIn

PLAN A TERAPI- OG KURSUSCENTER
Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg
+45 3555 2000
info@plan-a.nu

KONTAKT:
Alkoholbehandling, ambulant +45 77 300 400
Døgnbehandling, Kastaniegården +45 3555 2029
Udgående team, ambulant +45 2844 9316
Dag- og efterbehandling, ambulant +45 3555 2000

CVR 28994362

EMAIL OG SIKKER MAIL: Se personalesiderne for henholdsvis Frederiksberg og Vordingborg

Fødevarestyrelsen kontrolrapport se her